Setkání rozhodčích – Přeštice – 16. 01. 2016

 

Přítomni: Vladimír Adlt, MUDr. Jan Čelakovský, Karel Klobása,

Milan Krinke, Martina Kučerová, Miroslav  Václavík

Omluveni: Luboš Kvasnička, MVDr. Milan Štourač, CSc.

 

Jednání zahájil předseda kolegia rozhodčích Miroslav Václavík.

 

Výstavní řád:

Zadávání titulů: o titul BOB nastupují: nejlepší mladý pes,  nejlepší mladá fena, nejlepší veterán pes a fena, nejlepší fena a nejlepší pes. Dále se zadává  titul BOS, BOJ a BOV.

Diskvalifikace: v posudku musí být uveden důvod. U všech vad, které určuje standard jako vylučující !

Neposouzen: rovněž v posudku musí být uveden důvod.

Povinnosti rozhodčího: zákaz kouření, telefonování, atd.

Při pokousání: nutné vyplnit pečlivě protokol !

Zákazy: double-handling, nestavět psy hlavami proti sobě atd.

Třídy čestné a mimo konkurenci: posouzení bez titulů, u třídy mimo konkurenci i bez zadání pořadí a známky.

Nadpočetné řezáky  nejsou vadou, pokud je zachován nůžkový skus !

Potvrzení chybějícího zubu nebo zubů po úrazu od veterinárního lékaře či klubové tříčlenné komise: takového jedince nelze diskvalifikovat.

Interní doporučení pro rozhodčí - specialisty zní: nezadávat takovému jedinci tituly a zřejmě snížit výslednou známku o jeden stupeň.

Při posuzování dbát především na celkovou korektnost , včetně zubů, očí a povahy.

 

Zvláštní pozornost:

Základní předpis FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů:

(V plném znění otištěn na webových stránkách ČMKU).

Důraz kladen na zdravotní problematiku, pohyb, přirozené předvedení, zuby a jejich postavení.

 

Různé:

Milan Krinke referoval o jednání rozhodčích EuDDC a o trendech, jaký typ by měl být upřednostňován.  V tomto je mnoho rozporů mezi samotnými posuzovateli.

EuDDC by měla zavést databázi německých dog, kteří splňují podmínky chovnosti EuDDC.

 

Zapsal: Jan Čelakovský