POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI   

Datum konání    19. března 2016 

Místo konání      Hostinec u Císaře – Mirošovice 

Zahájení             10.00   

PROGRAM:             

- zahájení 

- volba komisí 

- vyhlášení nejstarší dogy v roce 2015

- zpráva o činnosti klubu za rok 2015

- hodnocení KV konané v roce 2015

- zprávy jednotlivých poradců  a ústředního poradce chovu 

- zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok   2016

- zpráva revizní komise 

- informace z kolegií kolegium rozhodčích výcvikové kolegium akce „doga v nouzi“ 

- informace z  komise pro chov a zdraví, z jednání  delegátů a o výstavě Eu DDC

- přednáška p. Bc.Vladimíry Tiché

- vyhlášení šampionů 

- vyhlášení šampiona práce KCHND 

- diskuse a závěr   

Všechny členy klubu a přátele německých dog  zve k účasti co nesrdečněji výbor.  

 

Jak na členskou schůzi do Mirošovic:   

Od Brna: sjezd z D1 na Mnichovice, Benešov, Mirošovice – po sjezdu odbočit vpravo na  Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec u Císaře.

Od Prahy: sjezd z D1 na Benešov, Mnichovice, po sjezdu odbočit vpravo na Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec U Císaře.