Zápis z jednání výboru klubu – 14. 11. 2015

Mladá Boleslav

 

Přítomni: MUDr. Jan Čelakovský,  Jitka Krsová, Ferdinand Rezek, Miroslav Václavík

Omluven: Milan Krinke

Za RK: Renata Daňhová, Helena Kovalová

 

I. kontrola zápisu

Tetovací kleště – odepsány.

Účetní doklady – podepsány.

Počítač u Miroslava Václavíka – zatím neopraven.

Registrace spolku  –  na soud odeslala ke zpracování  připravené podklady paní  Renata Daňhová.

 

II. klubová výstava 2015

 

Za nepřítomného ředitele  Milana Krinkeho seznámila přítomné s finančním výsledkem výstavy Jitka Krsová. Výstava  skončila ziskem 12 400,- Kč.

Výstava je velmi kladně hodnocena jak členy KCHND, tak hlavně i zahraničními účastníky. V Plzni by se určitě měla KV uspořádat i v roce 2016.

Termín výstavy – 27.08.2015 (tento datum bude ještě konzultován na příštím jednání výboru – koná se Evropská výstava FCI v Bruselu).

Část výstavního výboru – M. Cibulková,  R. Dyntrová a K. Jirsová napsaly výboru otevřený dopis s hodnocením. Tento dopis bude projednán dne 16.01.2016 na jednání výboru klubu za přítomnosti ředitele výstavy, pana Milana Krinkeho.

B. Čelakovská seznamuje přítomné s korespondencí, kterou vedla  s W. Klimou

ohledně neuhrazeného výstavního poplatku na klubovou výstavu  za 2 přihlášené ND ve výši 80,- Euro. Ústně projedná Milan Krinke v Rakousku, kde posuzuje mezinárodní výstavu ve Welsu.

 

III. smlouva s plemennou knihou

Připravil předseda klubu Miroslav Václavík, smlouva doplněna a bude odeslána na ČMKU.

 

IV. plán činnosti

 

Členská schůze   19. 03. 2016 v restauraci v Mirošovicích,  zajistí Vladimír Adlt.

Jednání výboru s kolegii a setkání rozhodčích – 16. 01. 2016 – prostory zajistí Jitka Krsová, pozvání rozešle Jan Čelakovský.

Přizvána bude M.Cibulková k vyřešení dopisu a P.Landová ohledně výcviku.

 

II. klubová výstava      08. 10. 2016     České Budějovice.

Speciální výstava  Memoriál Václava Krse   08. 05. 2016   Mladá Boleslav.

Plán bonitací na rok 2016

měření a kontrola – Ferdinand Rezek + 1 člen klubu

12. 03.  Mladá Boleslav (sobota)

 

            komise    1.  Jan Čelakovský + Iveta Herinková a Martina Kučerová.

                        2. Luboš Kvasnička + Helena Kovalová a Vladimír Adlt.
 

02.07.   Morava (sobota)

komise  1. MVDr.M. Štourač + Jan Čelakovský a Helena Kovalová.

            2. Vladimír Adlt + Milan Krinke a Iveta Herinková.

 

13.11.    Mladá Boleslav

komise             1. Milan Krinke + Iveta Herinková a Jan Čelakovský.

                        2. Miroslav Václavík + Karel Klobása a Helena Kovalová.

 

V. různé

Poháry pro potřeby klubuz chovatelské stanice  COLLOSAL v Německu dovezla paní Renata Daňhová.

Informace z Eu.DDC –  krátce přítomné seznámil Jan Čelakovský o průběhu výstavy. V roce 2016 se klubová a EuDDC výstava uskuteční v Itálii, ve dnech 28. a 29. května 2016.
 

Zapsal: Jan Čelakovský.