Zápis z chovatelského kolegia – 14. 11. 2015

Mladá Boleslav

Přítomní: Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Jitka Krsová, Helena Kovalová,  Miroslav Václavík

Omluven: Milan Krinke

Za RK: Renata Daňhová a Helena Kovalová

 

I. Hodnocení bonitace

První komise  pod vedením předsedy Vladimíra Adlta se členy Lubošem Kvasničkou a Miroslavem Václavíkem posoudila 13 německých dog.  Z posuzovaných zaujaly: skvrnitá fena HARMONIA QUEEN HARLEKÝN, černá fena INNAMORATA QUINCY ETC. A  žlutý pes BIG BEN Z DOŘINY ZAHRADY.

Do chovu nebyl zařazen modrý pes MORFEUS APOLLO DOG (nesprávná čelist).

Druhá komise ve složení – předseda MUDr. Jan Čelakovský a členové Iveta Herinková a Karel Klobása – posoudila 13 jedinců. Jeden  skvrnitý pes - HARRISON ESTRELLA BOHEMICA  - nebyl do chovu zařazen z důvodu chybného postavení řezáků v dolní čelisti.

Komisi výrazně zaujaly černá fena do modrých  COLETT DEVIL´S  OWN LUCK a  modrá ELUNE HROMADOG BRUNENSIS, obě po otci ICH BIN v. Haus Tiefenbach. Dále typický skvrnitý pes MERLIN CLAUDIA BOHEMICA  a modrý  CIDARRIN GERET MIRABILIS GEMMA. Nadprůměrnými byly i  skvrnitá fena VENDY MIRÉZ BOHEMIA, modrá BÁRA OD ŘEKY ONŘEJNICE a černá PALLAS FROM MINITZ.

 

II. Kontrola zápisu z posledního jednání

Doplnění seznamu rozhodčích Eu DDC -  nahlášeni mezinárodní rozhodčí Luboš Kvasnička a Martina Kučerová – splněno.

Vrh „L“ u paní Navrátilové – dlužnou částku za zjištění DNA klubu neuhradila. Zaslaná korespondence je vrácena.

Foto bonitovaných jedinců -  dnes zajistila Lenka Klobásová. Děkujeme.

Vrh u pana Hromady –  úkol trvá.

 

III. Žádosti o nestandardní krytí

Hlavnímu poradci chovu došla  žádost paní Vlasty Hrabětové  – krytí skvrnitý x skvrnitá - Edmont od Božské Árie x Besame Devil´s Own Luck – schváleno.

 

IV. Různé

Žádost o vydání RTG snímků  modrého psa ARES BEAUTIFUL Blue Ballerines – nyní v majetku K. Čerešňákové  (SK)  z důvodu Eu DDC bonitace. Vyřízeno.

 

Zapsala: Čelakovská