Zápis z jednání výboru klubu – 07. 06. 2015

Přítomni: MUDr. Jan Čelakovský, Milan Krinke, Jitka Krsová, Ferdinand Rezek, Miroslav Václavík

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Helena Kovalová

 

I. kontrola zápisů

Odpisy – tetovací kleště – odepsat

            výcvikové pomůcky – jsou předměty přímé spotřeby

Ekonomické otázkynutné předložit předsedovi klubu Miroslavu Václavíkovi k podpisu všechny doklady za rok 2014. Zajistí Jitka Krsová.

Počítač Miroslava Václavíka – nekoresponduje s tiskárnou, pokusí se dát opravit.

Stanovy klubunutné zaregistrovat. Podklady pro zajištění registrace předal Miroslav Václavík Janu Čelakovskému, který je pověřen vyřízením.

Chovatelský řád – je schválen členskou schůzí a zveřejněn na webu. Jeho správnost ověří Milan Krinke.

Návrh rozhodčíchNV Brno 10. 01. 2016  – MVDr. Milan Štourač

- Duo CACIB Brno 06. a 07. 02. 2016

  Andrze Szutkiewicz (Pl), Milan Krinke

Předání správcovství klubupředseda klubu vyjednal s panem Špinarem darování práv na správu našeho webu.

Jmenování dvou nových webmasterů – správcem i nadále zůstane Renata Daňhová, je ale žádoucí, aby byl vytipován ještě jeden vhodný a ochotný kandidát. Na příští jednání budou oficiálně pozváni zájemci.

Paní Navrátilovávýbor se ztotožňuje s postupem chovatelského kolegia.

II. klubová výstava 2015

Podrobné informace o přípravách podal ředitel výstavy Milan Krinke:

Všichni rozhodčí jsou od ČMKU potvrzeni.

Veterinární dozor – MVDr. Jitka Drozdová.

Vybavení – zkontrolováno, dle potřeby bylo doplněno. Nutno dořešit otázku stanů – zapůjčení zatím není dořešeno. Předseda klubu navrhuje v každém případě zakoupit 4 ks stanů v celkové ceně do 10 000,- Kč – výbor souhlasí.

Hlavní sponzor – Eukanuba – dodá krmení. Pro vítěze jsou dále připraveny i věcné dary. Miroslav  Václavík připomíná dárky pro zahraniční rozhodčí.

Na Krajskou veterinární správu je nutné nahlásit konání KV – zajistí Jan Čelakovský.

III. návrh rozhodčích na výstavy v roce 2016

Národní výstavy

10. 01.  Brno                 MVDr. Milan Štourač, CSc.

12.04.   Ostrava            MVDr.Gabriela Ridarčíková (SK)

03.07.   Klatovy             Luboš Kvasnička

17.07.   Mladá Boleslav  Miroslav Václavík

25.09.   Brno                 MUDr. Jan Čelakovský

Mezinárodní výstavy

06.+ 07.02.  DUO CACIB Brno  Andrzej Szutkiewicz (Pl), Milan Krinke

24.04.   České Budějovice          MVDr. Milan Štourač, CSc.

01.05.   Praha               Miroslav Václavík

29.05.   Litoměřice         Karel Klobása

19.06.   Brno                 Vladimír Adlt

14.08.   Mladá Boleslav  Milan Krinke

09.10.   České Budějovice          Vladimír Adlt

29.+ 30.10. DUO CACIB Praha  Luboš Kvasnička, Martina Kučerová

II. klubová výstava  – České Budějovice

MUDr. Jan Čelakovský

Speciální výstava ND memoriál Václava Krse – Mladá Boleslav -

András Korózs (Maď) – domluví Milan Krinke

IV. různé

RKprojednáno upozornění revizní komise na neplatnost hlasování dle platných řádů KCHND. Některé body nebyly odsouhlaseny nadpoloviční většinou hlasů.

Výbor se bude touto otázkou zabývat na příštím jednání po prostudování platných reglementů.

Zapsal: Jan Čelakovský