Přítomní: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Jitka Krsová, Helena Kovalová,  Miroslav Václavík,  MVDr. Milan Štourač (na hodnocení bonitace)

Za RK: MVDr. Dana Neumanová

 

I.    hodnocení bonitace

První komise pod vedením předsedy MVDr. Milana Štourače posoudila 16 německých dog, všechny byly zařazeny do chovu. MVDr. Štourač poděkoval členům komise Vladimíru Adltovi a Heleně Kovalové  za spolupráci.

Druhá komise ve složení – předseda Milan Krinke a členové Miroslav Václavík, Iveta Herinková (v závěru bonitace ji vystřídal Jan Čelakovský) posoudila 11 dog v průměrné kvalitě. Výrazně nad průměr vyčníval žlutý PHOENIX Bonoda a skvrnitá ZITA Norach. Do chovu byly zařazeny všechny předvedené německé dogy. Zápisovala Olga Baštová.

Milan Krinke poděkoval svým spolupracovníkům a zvlášť Ivetě Herinkové za výběr areálu pro konání této bonitace.

 
II.  kontrola zápisu z posledního jednání

Doplnění seznamu rozhodčích Eu DDC -  nahlášeni mezinárodní rozhodčí Luboš Kvasnička a Martina Kučerová – zajistil Milan Krinke.

Vrh „L“ u paní Navrátilové – dlužnou částku za zjištění DNA klubu neuhradila. Zaslanou korespondenci klubem si nevyzvedla. Na rok 2015 nemá zaplaceno – není tudíž členem klubu.

Nevyzvedla si na štěňata PP, na ČMKU požádá Milan Krinke o jejich zaslání poštou.

Dlužná částka bude klubem vymáhána písemně – bude odeslán doporučený dopis s kopií faktury za zjištění paternity  spolu se složenkou a výzvou o úhradu – zajistí Jitka Krsová.

V případě, že by paní Navrátilová zaslala krycí list některému z poradců chovu, je nutné, aby o této skutečnosti byl ihned informován  výbor klubu. Nesmí být uděleno paní Navrátilové jen na základě zaplacení příspěvku členství v klubu.

Foto bonitovaných jedinců - od příští bonitace se budou dogy fotografovat na vyhrazeném místě. Zveřejňovat ve zpravodaji se budou výhradně fotografie pořízené na bonitaci.

Vrh u pana Hromadydodány neúplné podklady stran barev u předků rodičů do 3. generace. KCHND požaduje  doplnění, tzn. potvrzení chorvatskou plemennou knihou.  Podklady budou vráceny chovateli.

Ocenění chovatelské práceproběhlo na členské schůzi, mělo požadovanou úroveň. Žádoucí je pokračovat v oceňování dalších mimořádných chovatelů.

II. žádosti o nestandardní krytí

Hlavnímu poradci chovu došly tři žádosti:

1. Martina Kučerová

CERA Dolanský dvůr (skvrnitá)  x EDMOND DANTES del Castello delle Rocche  (skvrnitý):  jednohlasně schváleno – krytí proběhlo.

2. Vlasta Hrabětová

BESAME Devil´s Own Luck (skvrnitá) x SEAN CONERY Miréz Bohemia (skvrnitý): toto spojení s ohledem na zdravotní rizika (hluchota atd...) chovatelské kolegium neschvaluje v poměru hlasů 5:1.

3. Klára Mračková

ELVIRE von Mraque (modrá) x  CADMAEL CADMUS Atheneum Alter Idem (černý po DAMAN del Nord Ovest – černý do modrých a matce APHRODITA Ajtra Atheneum Alter Idem- černá se skvrnitými předky) – přínosem by mělo být hlavně uzavřené oko. Jednohlasně schváleno.

Výsledky z jednání chovatelského kolegia  oznámí žadatelům hlavní poradce chovu Milan Krinke.

III. různé

Žádost o vydání RTG snímků – došla žádost od slovenského klubu ND o vydání RTG snímků modrého psa ARES BEAUTIFUL Blue Ballerines – nyní v majetku K. Čerešňákové  (SK)  z důvodu Eu DDC bonitace.

KCHND nemá námitek, doporučuje majiteli obrátit se na veterinárního lékaře zhotovujícího RTG snímky a na MVDr. Snášila, který provedl vyhodnocení DKK.

Odpověď zajistí Milan Krinke.

Zapsal: Jan Čelakovský