USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND Z.S.

MIROŠOVICE 21.BŘEZNA 2015

Členská schůze bere na vědomí:

Zprávy funkcionářů: předsedy klubu, poradců chovu , ústředního poradce,  zprávu ekonomky a revizní komise za rok 2014, informace z kolegia rozhodčích, výcvikového kolegia a akce „doga v nouzi“.

Schvaluje:

Rozpočet na rok 2015, plán akcí, chovatelský a zápisní řád, stanovy klubu, délku volebního období na dobu 5 let, počet členů výboru 5, členů revizní komise 3, udělení čestného členství in memoriam Petra Němce, udílení poháru Petra Němce pro nejstarší německou dogu, udílení poháru Josefa Hodana pro nejlepší chovatelskou stanici.

Ukládá výboru:

Zabývat se zřízením virtuální síně slávy, zabývat se rozšířením názvu Memoriál Jany Vicherkové o přidání jména Miroslava Skály, zabývat se udílením čestného členství in memoriam všem bývalým, dnes již nežijícím čestným členům.