Návrh rozpočtu na rok 2015

Členské příspěvky                  100                  -2

Zpravodaj                                                        -3

Poháry                                                             -8

Vrhy                                            65                 -6

Bonitace                                     35               -50

Klubová výstava                     125               -125

II.klubová výstava                    10

Výcvikové akce                                                 -9

Věcná režie                                                     -30

ČMKU                                                                -1

EuDDC                                                             -30

Cestovné výbor+rozhodčí                              -20

------------------------------------------------------------

                                                         335            -284