Vážení přátelé,

Chtěla bych Vás seznámit s hospodařením za rok 2014.

- Za členské příspěvky bylo celkem vybráno  97 340,- Kč.

- Za  vydávání zpravodaje včetně poštovného jsme měli vydání v částce  51 709,- Kč , v příjmu byla částka 2700,-Kč ..inzerce apod.. Od roku 2015 přecházíme na elektronické vydávání zpravodaje. Přibližná  částka nám letos pomůže v hospodaření, výdaje tak  budou mimimální.

- Za poháry  byly výdaje 6 715,-Kč

- Velkým příjmem jsou zapsané vrhy , obdrželi jsme celkem  54 600,- Kč, výdaje byly 10 000,-Kč

- Při bonitacích jsme obdrželi celkem 26 500,-Kč , výdaje  59 000,-Kč

- výcvikové akce byly v normě, ve ztrátě 7 200,-Kč.

- doga v nouzi – od členů klubu bylo přispěno částkou 500,-Kč… nebylo nutné použít žádné prostředky Pokud se nějaký dogouš dostane do problémů, ihned se zadávají inzerce na stránky KCHND a vše za spolupráce p.Daňhové probíhá výborně, zatím se podařilo vždy najít jedincům nové majitele. Tímto děkuji.

- věcná režie – provozní náklady byly 46.160,-Kč

- cestovné za školení rozhodčích + výbor bylo vyplaceno v částce 29.600,-Kč

- naše speciální výstavy, na kterých nemáme žádné výdaje, nám přispěly do pokladny částkou 9 650,-

- Klubová výstava byla v roce 2014 zisková…příjmy 13.8000,-Kč  výdaje 99.200,-Kč .Myslím, že patří velký dík  všem sponzorům  naší prioritní klubové akce, také díky ze stran řadových členů , kteří ochotně přispěli finančně na klubovou výstavu.

- ČMKU - další velká finanční injekce byla od ČMKU, obdrželi jsme částku  87.300,-, zásluhou uspořádání evropské výstavy.

Klub do roku 2015 nakročuje s částkou 159.914,- Kč.

Chtěla bych moc poděkovat p.Čelakovské za pomoc v mé nové funkci pokladní, moc si toho vážím.

Jitka Krsová