Veškeré informace jsou k dispozici v přihlášce. Stáhněte si 1.stranu a 2.stranu (formát GIF). Připomínáme, že uzávěrka přihlášek je 27. dubna 2003.