Klub chovateľov a priateľov nemeckých dôg

člen ÚKK, člen FCI prostredníctvom SKJ, člen Eu.D.D.C.

 

Propozície – ŠPECIÁLNA Výstava Nemeckých dôg SR

 Bojná

Sobota 16.5.2015 / Saturday 16.5.2015
roz: p.Vanža Sergej
uzávěrky: I.- 30. 03. 2015    II.- 27. 04. 2015

Zadávané tituly / Titles:

CAJC, CAC, res.CAC, BOB, Víťaz špeciálnej výstavy, Najkrajší jedinec Špeciálnej výstavy

 

propozice                       přihláška