POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Datum konání    21. března 2015

Místo konání      Hostinec u Císaře – Mirošovice

Zahájení             10.00

 

PROGRAM:            

- zahájení

- volba komisí

- vyhlášení nejstarší dogy v roce 2014

- přednáška – pí Tichá  - ČMKU

- zpráva o činnosti klubu za rok 2014

- zprávy jednotlivých poradců  a ústředního poradce chovu

- zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

- zpráva revizní komise

- informace z kolegií

           - kolegium rozhodčích

           - výcvikové kolegium

           - akce „doga v nouzi“

- vyhlášení šampionů

- vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny

- diskuse a závěr

 

Doplnění programu:

- Schvalování stanov spolku

- Schvalování chovatelského řádu spolku

 

Všechny členy klubu a přátele německých dog  zve k účasti co nesrdečněji výbor.

Jak na členskou schůzi do Mirošovic:   

Od Brna: sjezd z D1 na Mnichovice, Benešov, Mirošovice – po sjezdu odbočit vpravo na  Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec u Císaře.

Od Prahy: sjezd z D1 na Benešov, Mnichovice, po sjezdu odbočit vpravo na Mirošovice, na T doleva na Mnichovice, cca po 200 m vpravo Hostinec U Císaře.