Zápis - chovatelské kolegium - Přeštice - 17. 01. 2015

 

Přítomni: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Jitka Krsová, Miroslav Václavík.

Omluveni: Helena Kovalová, CSc., Iveta Herinková.

Za RK - Renata Daňhová.

 

1. Jednání zahájil Milan Krinke, hlavní poradce chovu.

Kontrola zápisu

- Přišel dotaz od majitele žíhaného psa KHAMSIN-ESPERANZO-D Jag-Sza, který nebyl zařazen do chovu na poslední bonitaci. Milan Krinke podal informaci o důvodech, které k nezařazení vedly, k dalším dotazům ze strany majitele psa nedošlo.

- Bonitace - při měření nutná kontrola  barev v PP do 3. generace.

 

2. Oceňování nejlepších chovatelů

Podmínky:  členství v klubu nejméně 10 let, bez provinění proti řádům nejméně 5 let, u odchovů získání titulů (5x klubový vítěz, nebo 5x interšampion a nebo kombinace obou). Hlasování o podmínkách - proti Milan Krinke, ostatní přítomní pro dané podmínky.

Návrh předkládají regionální poradci chovu. Výbor je zodpovědný za konečné rozhodnutí.

Vyhlášení bude prováděno maximálně 1x za 3 roky.

Krajští poradci připraví své návrhy k ocenění chovatelů na příští jednání kolegia.

 

3. Zápisy vrhů

Milan Krinke poděkoval Jitce Krsové za pomoc při zajištění zápisů vrhů, které zůstaly nevyřízené u Josefa Hodana.

Chyběly dva vrhy z měsíců květen a červen od chovatelů Ferdinanda Rezka a Karla Klobásy. K dnešnímu dni doplněno. Ferdinand Rezek již PP obdržel a podklady z vrhu Karla Klobásy na místě předány Vladimírem Adltem (chybí ještě 2 čipy).

Všechny ostatní podklady k vydání PP předal Milan Krinke na ČMKU paní Pečené.

 

4. Řešení vrhu "L" Hedviky Navrátilové v chovatelské stanici QUEEN HARLEKÝN

Paní Navrátilová se v průběhu jednání omluvila z důvodu nemoci.

Milan Krinke obdržel testy DNA u dalších 2 štěňat, dvě vyhodnocení ještě chybí.

Chovatelské kolegium navrhuje:

- Paní Navrátilová musí především uhradit částku Kč 3 457,- za testy DNA.

- Následně - zákaz chovu na dobu jednoho roku na všechna zvířata, tzn. požádat předsednictvo ČMKU o pozastavení činnosti její  chovatelské stanice na rok 2015

                  - podklady pro vystavení PP dodat na ČMKU jen pro ta štěňata, u kterých jsou výsledky vyžádaných testů

                  - černý pes, který nepatří do řešeného vrhu, zůstane bez PP.

KCHND bude informovat o vrhu "L" Hedviky Navrátilové plemennou knihu a požádá předsednictvo ČMKU o schválení pozastavení činnosti této chovatelce. Dopis zajistí Jan Čelakovský.

 

5. Různé

Miroslav Václavík - zajištění fotografa na bonitace - Lenku Klobásovou osloví Milan Krinke a dojedná podmínky. Kateřinu Dobrovskou požádá o spolupráci Jan Čelakovský.

Renata Daňhová - informace o pracovištích pro vyhodnocení testů DNA.

Zapsal: Jan Čelakovský