Zápis - setkání rozhodčích - Přeštice - 17. 01. 2015

 

Přítomni: Miroslav Václavík, Vladimír Adlt, MUDr. Jan Čelakovský, Karel Klobása, Milan Krinke, Martina Kučerová.

Omluveni: Luboš Kvasnička, MVDr. Milan Štourač, CSc.

 

1. Od 1.1. 2015 platí nový Výstavní řád ČMKU

Zahájení  provedl předseda kolegia Miroslav Václavík.

Zdůraznil hlavní zásady při posuzování - například:

- diskvalifikace - důvod musí být uveden v posudku

- nemůže být posouzen – důvod musí být uveden v posudku

- nepřítomnost přihlášeného jedince - uvádět "nenastoupil"

- zadávání titulů BOJ a BOS

- BOS od 1.1.2015 na výstavách s CAC povinný

- třída čestná (zadání známky, pořadí, ale ne titulu) a třída mimo konkurenci (bez klasifikace a pořadí)

- posuzování stejného rozhodčího - může posuzovat jen 1x za 2 roky na téže výstavě, totéž plemeno

- při hodnocení upřednostňovat zdraví a povahu

- připomněl chyby a vady tak, jak je uvádí standard a metodický pokyn německého klubu

 

2. Diskuze:

Přítomní se zabývali hlavně těmito otázkami:

- počtem a postavením zubů

- posouzení kupírované dogy v zemích, kde je kupírování dovoleno

- rolující pysk

Zapsal: Jan Čelakovský