Zápis z jednání chovatelského kolegia - Mladá Boleslav – 15.11.2014

 

Přítomni:  Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Helena Kovalová,  Milan Krinke, Jitka Krsová, Miroslav Václavík

Za RK: Renata Daňhová,

Na pozvání přítomny: pp. D. Došlová a H. Navrátilová

 

I.             hodnocení bonitace

1. komise ve složení MUDr.J. Čelakovský předseda a Miroslav Václavík s Martinou Kučerovou členové, posoudila 9 jedinců.  Z toho jeden pes nebyl zařazen do chovu – jedná se o žíhaného, dovezeného KHAMSIM-ESPERANZO-D JAG SZA, který získal 243 bodů, nechovným se stal  z důvodu nedostatečného vývinu obou varlat.

Komisi zaujaly černá fena do modrých DAENERYS z Šumova sadu a žlutá AGNES vom Zwiebelberg.

2. komise, které předsedal MVDr. Milan Štourač, členy byli Vladimír Adlt, Karel Klobása a zapisovala Iveta Herinková, posoudila 12 německých dog. Všechny byly zařazeny do chovu. Komisi zaujala žlutá fena  ALLISON vom Zwiebelberg a  sestry PUMA (černá) a PANAMERA (skvrnitá) Claudia Bohemica.

Milan Krinke – závěr – systém tří bonitací je pro členy klubu vyhovující.

 

II.            kontrola zápisu z posledního jednání

- Krytí mezi různými barevnými rázy – postup v případě dovezeného jedince, který nemá do 3. generace korespondující barvy.

Po diskusi se chovatelské kolegium rozhodlo pro tyto zásady:

            Přeregistrace na ČMKU ano, jedinec má průkaz původu FCI.

Klub i nadále bude respektovat standard plemene a zvíře nebude připuštěno do chovu.

- Nový chovatelský řád – připomínky členů chovatelského kolegia - předseda kolegia Milan  Krinke zapracoval do textu a předává jej k projednání výborem klubu.

 

III. různé

Milan Krinke klub by měl provádět především servis pro chovatele, zvažuje nový systém pro poradce. Současný koncept chovatelského kolegia je přežitý. K tomuto tématu se bude kolegium na svých jednáních vracet a zvažovat efektivnější způsob uspořádání tohoto orgánu.

Zápis jiného barevného faktoru do PP – v případě, že se narodí jinobarevná štěňata a budou zapsána, budou mít u rodičů v PP uvedeno, že rodiče jsou nositeli daného barevného faktoru.

Klubová výstava ve Francii – Milan Krinke – zúčastnil se jako divák, přihlášeno bylo 400 zvířat, například 9 velmi kvalitních psů ve třídě šampionů v barvě skvrnité.  Byla to celkově přehlídka špičkových německých dog.

Upozornění na kvalitní krycí psy, předvedené v zahraničí

Milan Krinke - skvrnitý pes JAGGER del Camuner (vystaven na KV ve Francii)

Miroslav Václavík – žlutý pes – DIAMANTE della Baia Azzurra (předveden na Evropské výstavě v Brně)

Milan Krinke v září navrženo výboru pravidelné oceňování chovatelů za dlouholetou kvalitní práci. Tento  návrh předává k projednání ve výboru klubu.

Renata Daňhová – od 1. ledna 2015 budou veterinární zařízení vydávat nové pasy. Vydané zůstávají v platnosti.

Milan Krinke nutné doplnit podklady pro vydání PP narozeným štěňatům. Prosí jednotlivé poradce chovu o předání kopie přihlášky vrhů a zápisu štěňat včetně čísel čipů do konce listopadu, aby všichni chovatelé PP pro narozená štěňata obdrželi. Paní Pečenou na ČMKU bude informovat o vzniklé situaci, která nastala v našem klubu souvislosti s úmrtím pana Hodana.

- Vrh „F“ paní Došlové.  KCHND proplatí  chovatelce náklady za krevní zkoušku ve výši Kč 2 896,-. Proplaceno hotově na místě.

- Vrh „L“ paní Navrátilové poradce chovu pan Adlt upozornil na nevyrovnaný vrh. Byla provedena krevní zkouška a zjištěno, že černý pes neodpovídá DNA matky.

Chovatelka přiznala chybu.

Po diskuzi chovatelské kolegium rozhodlo takto: do 25. 12. 2014 předloží paní Navrátilová ústřednímu poradci chovu výsledky DNA u ostatních čtyř zapsaných štěňat  (Logan, Lady Agate, Lincoln a Lindsay).  Do doby vyřešení, to znamená po předání výsledků a projednání na chovatelském kolegiu, má paní Navrátilová vysloven zákaz chovu. Dále musí chovatelka uhradit náklady, které vydal klub za zjištění výsledků DNA (Kč 3 602,- - kopie faktur zašle pí Navrátilové B. Čelakovská) Na vlastní náklady pak zajistí  paní Navrátilová krevní zkoušku zbylých štěňat.

Zapsal – Jan Čelakovský