Zápis z jednání výboru KCHND – Plzeň – 15. října 2014

 

Přítomni: Jaromír Jurčeka, Jitka Krsová, Milan Krinke, Miroslav Václavík, Jan Čelakovský

Omluvena: Renata Daňhová

 

  1. kontrola zápisu z 15. 06. 2014

Webové stránky – paní Daňhová bude dále jednat s panem D. Špinarem – úkol trvá.

Ostatní úkoly ze zápisu splněny.

 

  1. příprava jednání výboru a chovatelského kolegia dne 15.11.2014

Na jednání do Mladé Boleslav budou pozváni:

Hedvika Navrátilová – k projednání výsledků testů DNA u jejího vrhu „L“

Dana Došlová – na výbor klubu došly doklady, týkající se nákladů, spojených s vrhem „F“.

                   Klubem bude nabídnuto proplacení faktury za krevní zkoušku.

Liivie Chmelová – k hodnocení letošní klubové výstavy.

Pozvání všech výše jmenovaných zajistí Jan Čelakovský

 

  1. Zpravodaj

V souvislosti s usnesením členské schůze, bude zpravodaj klubu od ledna 2015 vydáván v elektronické podobě.

- Zpravodaj bude přístupný jen členům klubu po zadání hesla.

- Vydáván bude 3x ročně ve formátu PDF.

- Obsah zpravodaje:

§  Pozvánky na akce klubu

§  Plán bonitací a výcvikových akcí

§  Plán výstav s návrhy rozhodčích

§  Informace

§  Zápisy z jednání

§  Výsledky bonitací + fotografie zúčastněných jedinců

§  Odborné a populární články

Na webových stránkách budou umístěna tato oznámení:

§  Kontakty

§  Chovatelská činnost

§  Výsledky výstav

§  Poradna

§  Pozvánky na akce KCHND

 

  1. Různé

- Výbor se bude zabývat možností vydávání ročenky.

- Databáze německých dog na webu – dostupnost by měla být, pokud možno, jen pro členy klubu.

- Jednání Eu.DDC – informaci podal Milan Krinke, který zároveň připraví článek  o výsledcích setkání chovatelské komise, delegátů a o výstavě Eu.DDC pro zpravodaj 3/2014.

- Milan Krinke – podává návrh na oceňování významných chovatelů – výbor  tento námět projedná na dalších jednáních s tím, že je nutné připravit kriteria pro udělování.

 

Zapsal: Jan Čelakovský