ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  –  Žebětín – 15. 06. 14


Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka,  Jitka Krsová, Milan Krinke, Miroslav  Václavík, Jan Čelakovský

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová, Helena Kovalová

Přizvána: Livia Chmelová, ředitelka KV

 

I.             Kontrola zápisu

KV – Ubytování pro zahraniční rozhodčí – zajištěno, rámcový rozpočet předán.

KV bude ještě dále projednána jako samostatný bod.

Webové stránky – smyčka interšampionů, odkazy – splěno.

Paní R. Daňhová bude dále jednat s panem D. Špinarem.

Doplňování krytí - mohou hlásit sami chovatelé.

Chovatelský řád - splněno

KV – bez titulu KV – na webových stránkách bude zveřejněna po 17. 07.

Eu.DDC – schválen a oznámen delegát pan M. Krinke.

Vyhodnocování DKK – splněno, jméno a adresa nového ústředního poradce chovu oznámeno.

Článek o wobler syndromu – splněno.

Protokol o předání – hospodář – úkol trvá.

Elektronické vydávání zpravodaje – úkol trvá, výbor se bude kompletně touto otázkou zabývat na příštím jednání.

 

II.            Výborová schůze

Výbor se sejde v průběhu září. Termín bude oznámen.

 

III.          Klubová výstava

Ředitelka výstavy pí  L. Chmelová podává informaci – přihlášky již dochází v elektronické podobě i poštou. Areál zajištěn, poplatek uhrazen. Ubytování a stravování dojednáváno. Hudba, která zajistí i ozvučení areálu, je domluvena.

Poháry – s paní Janou Štětkovou předběžně bylo jednáno. Sponzoři – jsou v jednání, hlavním sponzorem Royal Canin.

Přišlo potvrzení pro posuzování na paní Dainoru Sudeikiene i na paní Wandu Kotik.

Pracovníci do kruhu – pan Milan Krinke si zajistí sám, ostatním kruhům domluví ředitelka výstavy.

Odměny pro personál v kruzích – zapisovatelé v cizím jazyce Kč 500,-,

ostatní Kč 300,-, Všem bude poskytnut zdarma oběd a občerstvení v kruzích.

Pozvání pro paní V. Langmajerovou – osobně účast domluví p. Jitka Krsová, písemné, oficiální pozvání za klub zašle p. Jan Čelakovský.

Nutno zkontrolovat potřebný materiál pro pořádání výstavy – jako například stany, vybavení kruhů, pořadová čísla, tabule, kolíky,zajistit pásky na ohraničení kruhů.

 

IV.           Návrh rozhodčích na rok 2015

Národní výstavy

Olomouc                       Milan KRINKE

12.04.   Ostrava            Vladimír ADLT

21.06.   Klatovy             Josef HODAN

19.07.   Mladá Boleslav  Karel KLOBÁSA

20.09.   Brno                 Luboš KVASNIČKA

 

 

Mezinárodní výstavy

07.02.   Duo CACIB Brno                       J.F. MARTIN

08.02.      Duo CACIB Brno                    Vladimír ADLT

26.04.   České Budějovice          Ing. Hans  Bierwolf

03.05.   Praha               MUDr. Jan Čelakovský

24.05.   Litoměřice         MVDr. Milan Štourač, CSc.

28.06.   Brno                 Miroslav VÁCLAVÍK

30.08.   Mladá Boleslav  Claudio De Giuliani

11.10.   České Budějovice          Martina             KUČEROVÁ

31.10.   Praha               Milan KRINKE

01.11.   Praha               Miroslav VÁCLAVÍK

 

Speciální výstava ND   Mladá Boleslav   MUDr. Jan ČELAKOVSKÝ

II.  Klubová výstava       České Budějovice   Vladimír  ADLT

 

Klubová výstava se  zadáváním titulu „Klubový vítěz“ – rozhodčí budou

navrženi na příštím jednání výboru.


V.            Různé

Chovatelské kolegium 

– souhlas s návrhem kolegia, bude proveden odběr krve u vrhu „L“ paní Hedviky Navrátilové (matka a 2 štěňata). Náklady na cestovné 2 členů bude uhrazeno klubem, fakturu za odběr krve a laboratoř uhradí prvotně  chovatelka. Krev k identifikaci bude zaslána na adresu Genomia v Plzni. Dále bude postupováno v souladu s předpisy klubu. Pan Jan Čelakovský zašle panu Adltovi po věření k provedení kontroly.

- projednán dopis ČMKU, týkající se vrhu „F“ pí D. Došlové (viz zápis z jednání chovatelského kolegia). Po diskuzi rozhodnuto, že bude paní D. Došlová požádána o předložení dokladů k proplacení za krevní zkoušku (doklady musí mít charakter daňových dokladů). Zajistí Jan Čelakovský.

Výcvik

Jaromír Jurčeka informoval o průběhu memoriálu Jany Vicherkové konaném 10.5.2014 v Lukách nad Jihlavou. Sponzorsky se také podílely členky našeho klubu Marie Vaňková a Eva Dubšíková.Děkujeme. Výbor klubu odsouhlasil vložení odkazu v sekci výcvik na stránky nemeckadoga.net, věnované výcviku a pohybovým aktivitám německých dog.

Zapsal: Čelakovský