Podmínky:
  • Úspěšné složení minimálně tří všestranných trojsložkových zkoušek
  • Získání třiceti bodů dle bodovací tabulky – ohodnocení jednotlivých zkoušek.
  • Minimálně jedenkrát účast na Bendově memoriálu
  • Majitel psa – člen KCHND
Seznam šampiónů práce KCHND