Zápis z jednání výboru 08. 04. 2014 v Plzni

Přítomni: Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, Jitka Krsová, Miroslav Václavík, MUDr. Jan Čelakovský

Za RK: Renata Daňhová

I. Kontrola zápisu

Klubová výstava:

Pan Pavel Hofírek přislíbil předání kontaktů na sponzory ředitelce výstavy paní Livii Chmelové.

Ubytování rozhodčích – v penzionu U Raušů – po domluvě s ředitelkou výstavy zajistí B. Čelakovská.

Ředitelka výstavy paní L. Chmelová dodá do 30. 4. 2014 rozpočet na letošní výstavu se jmenováním výstavního výboru, včetně konkrétní zodpovědnosti.

Na ČMKU je předsedou klubu domluveno zapůjčení programu pro výstavu, bližší podrobnosti si zajistí ředitelka výstavy.

 

Webové stránky:

Paní Renata Daňhová jednala s panem Davidem Špinarem o změnách na našem webu.

Inzerce – pro členy klubu za poplatek Kč 100,- bude otevřena možnost inzerce štěňat. Vrhy budou řazeny podle data narození štěňat, chovatel vyplní předepsaný tiskopis. Vlastní inzerát pak vloží, včetně eventuálních fotek štěňat, správce webových stránek.

Bude zcela zrušena komerční inzerce.

Odkazy – budou zaměřeny pouze na chovatelské stanice členů KCHND, dále pak na ČMKU, Eu.DDC a zahraniční kluby. Zveřejněni budou  také krycí psi.

Smyčka s fotografiemi psů na titulní straně našeho webu bude připravena z interšampionů, kteří se budou v době asi jednoho měsíce obměňovat.

Orientační termíny plnění – zodpovídá paní Renata Daňhová:

odkazy do 30. 04. 2014,

smyčka s interšampoiony do 31. 05. 2014,

inzerce štěňat a přehled krycích psů do 31. 12. 2014.

Poradna – zodpovídat dle dané problematiky budou jednotliví funkcionáři takto:

Chov – Milan Krinke, zdraví – MVDr. Dana Neumanová, výcvik – Jaromír Jurčeka, klub – Miroslav Václavík,

členství – MUDr. Jan Čelakovský.

 

Chovatelský řád:

Měl vypracovat bývalý ústřední poradce chovu. Pan Milan Krinke připraví v souladu se zápisním řádem ČMKU náš nový dodatek k tomuto řádu a předloží k diskusi na příštím jednání výboru.

Pan Miroslav Václavík připraví do příštího jednání výboru připomínky ke smlouvě o poskytování služeb nečlenům klubu.

 

II.  Druhá klubová výstava

Klub obdrží samostatné přihlášky na letošní 2. klubovou výstavu a následnou mezinárodní výstavu – po cca 100 ks.

V elektronické podobě obě přihlášky obdrží i paní Renata Daňhová pro zveřejnění na webu.

O konání této výstavy v roce 2015 bude rozhodnuto na základě přihlášek na letošní výstavu. Pan Miroslav Václavík se snažil najít nové prostory, ale termínově nejlépe vyhovují i nadále jen České Budějovice při MV.

Ceny – 1. uzávěrka  Kč 500,- ,  2. uzávěrka Kč 600,- a 3. uzávěrka Kč 700,-.

 

III. Eu. DDC

V březnu proběhlo jednání zdravotní komise Eu.DDC. Náš klub omluvil  pan Milan Krinke. Zároveň informoval odpovědné funkcionáře o změně našeho ústředního poradce chovu.

Ve dnech 11. až 14. 09. 2014 proběhne v Holandsku jednání chovatelské komise, schůze delegátů a klubová i Eu.DDC výstava. Účast schválena pro našeho delegáta pana Milana Krinkeho  na celou, výše uvedenou dobu. Proplaceno klubem bude cestovné a ubytování.

 

IV. Různé

Dopis paní Došlové – pan Miroslav Václavík obdržel dopis, týkající se vrhu „F“ paní Došlové. Tento problém byl již několikráte projednáván. Po diskusi rozhodl výbor, že ponechá konečný verdikt dozorčí radě ČMKU, kam byla stížnost paní Došlovou také zaslána.

 

Vyhodnocování DKK – klub bude v co nejkratší době informovat MVDr. Snášila o změně našeho ústředního poradce chovu s tím, že je nutné výsledky zasílat na adresu pana Milana Krinkeho. Zodpovídá – Jan Čelakovský.

Možnost zveřejňování výsledků na webu bez souhlasu majitele zjistí paní  Renata Daňhová.

 

Woblerův syndrom – MUDr. J. Čelakovský obdržel telefonickou a písemnou informaci o nových metodách léčení této nemoci od MVDr. Velebného. Pan Čelakovský domluví podrobnosti a informace o nových možnostech léčby této nemoci,  které budou zveřejněny na webu. Dále klub eventuálně pozve jako přednášejícího  MVDr. Velebného  na členskou schůzi.

 

Funkce ve výboru -  hospodář – materiál včetně předávacího protokolu bude předán paní Jitkou Krsovou panu Jaromíru Jurčekovi. Ekonom – paní Božena Čelakovská bude spolupracovat s paní Jitkou Krsovou tak, aby nejpozději od 01. 01. 2015 bylo účetnictví kompletně předáno. Paní Jitka  Krsová bude na klubové výstavě  pracovat ve výstavní kanceláři a na bonitacích přebírat přihlášky a poplatky.

 

Zpravodaj – od 01. 01. 2015 bude vydáván pouze elektronicky. O jeho eventuální podobě bude výbor jednat na příštích schůzích.

 

Mimořádné bonitace – námět od členů klubu vznesený na členské schůzi bude projednán v souvislosti s připravovaným dodatkem k chovatelskému řádu. Členové výboru s takto konanými bonitacemi zatím nesouhlasí.

Zapsal: Jan Čelakovský