Zpráva o hospodaření klubu za rok 2013 – Božena ČELAKOVSKÁ

 

Vážení, co nejsrdečněji Vás vítám na dnešní schůzi, která je schůzí volební.

V úvodu mi dovolte nám všem popřát klidné a smysluplné jednání,  a hlavně dostatek

rozvahy při vlastních volbách.

Mým úkolem je, tak jako tradičně celé čtvrtstoletí, seznámit Vás s hospodařením klubu za rok 2013.

V tomto roce  měl klub méně než 200 členů, jen 184. Z tohoto důvodu jsme i oproti plánu, který byl 110 tisíc v příjmech za členské příspěvky, vybrali jen 97 300,- korun.

Na vydávání zpravodajů jsme vyčlenili 70 tisíc, tato částka nebyla překročena, naopak jsme 2 tisíce ušetřili.

Za poháry jsme utratili 7 tisíc, plán byl 10 tisíc.

Další položkou, která je pro náš klub velkým přínosem je zápis štěňat. Plán byl 45 tisíc v příjmech, od poradců chovu jsme obdrželi celkem  72 tisíc a výdaje měli 10,5 tisíce. Další položkou na straně výdajů byl nákup počítače a tiskárny za 11 tisíc korun. Dá se konstatovat, že tato položka je v souladu s plánem.

Také bonitace vyšly na straně příjmů i výdajů dle rozpočtu. Plánovali jsme 35 tisíc v příjmech a 50 tisíc na výdaje. Skutečnost byla 35 tisíc příjmy a 44 tisíc výdaje.

Výcvikové akce jsou v normě, necelých 9 tisíc ve ztrátě, dle rozpočtu.

Doga v nouzi – žádné výdaje nebyly.

Věcná režie – to jsou provozní náklady - byly plánovány na 30 tisíc, ve skutečnosti jsme utratili 40 tisíc.

Účast našich zástupců na jednání delegátů Eu.DDC a na jednání chovatelské komise stálo náš klub 38 tisíc, oproti plánu 20 tisíc.

Částka vyplacená za cestovné členům výboru a kolegií byla překročena o 9 tisíc korun.

Na závěr mi chybí ještě finanční přehled klubové výstavy. Ta skončila oproti plánu v červených číslech ve výši 35 tisíc. Výstavy jsem se z rodinných důvodů nezúčastnila. Stalo se tak poprvé od roku 1989. Nemohu tedy zodpovědně říci, proč je tento výsledek tak špatný, ale na ekonomickou náročnost této akce jsem upozorňovala již  několikrát. Hlavní příčinu lze vidět v nákupu krmení pro vítěze, byť za speciální cenu.  V letošním roce si nemůžeme takovouto finanční ztrátu dovolit.

Výbor klubu proto na svém posledním jednání rozhodl, že klubová výstava nesmí být ztrátová. V této souvislosti také rozhodl, že závěrečného defilé se na této akci zúčastní a pohár nebo věcnou cenu obdrží jedinci se známkou výborná a u štěňat a dorostu se známkou velmi nadějná.

Chtěla bych z tohoto místa poděkovat všem sponzorům – firmě Abrus Jany Štětkové a Mariky Cibulkové za poháry na klubovou výstavu a pro Interšampiony. Chovatelské stanici Olinky  Baštové za poháry pro nejlepšího pracovního psa a fenu, manželům Pleschingerovým,  Martině Kučerové a všem, kteří se podíleli na nákupu pohárů pro cizí šampionáty. Také děkuji všem ostatním, kteří klubu pomáhali nejen finančně, ale i svojí prací. Děkujeme.

Klub vstupuje do roku 2014 po provedení časového rozlišení s částkou 78 tisíc korun  a 903 Euro.

Tolik zatím z mé strany informace pro Vás. Eventuální dotazy se budu snažit zodpovědět.

A ještě zcela na závěr mi dovolte popřát novému výboru a revizní komisi hodně klidu a rozvážnosti  pro konstruktivní a prospěšnou práci a správné rozhodování. Také přeji dostatek členů, aby mohly být pokryty náklady na všechny plánované akce.

Děkuji za pozornost.