Prostřednictvím soudního řízení před Správním soudem v Gelsenkirchenu se pokoušel VDH získat mimořádné rozhodnutí pro povolení účasti na Světové výstavě psů 2003 pro zahraniční psy, legálně kupírované v souladu s jejich zemskými zákony.

Po vyčerpání všech legálních možností - obsahujících žádost na přijetí předběžného nařízení - a také obsahujících služby věhlasných právníků, byla žádost VDH zamítnuta.

To znamená, že pro Světovou výstavu psů 2003 nebudou platit žádné mimořádné podmínky s ohledem na výstavní zákaz pro kupírované psy. Znamená to, že pro Světovou výstavu psů platí následující podmínky:

V souladu s "Tierschutz-Hundeverordnung" (zákon na ochranu zvířat) z 1. května 2002 platí pro psy žijící v Německu nebo jinde zákaz účasti na výstavách:

  1. Uši kupírované po 1.1.1987
  2. Ocas kupírovaný po 1.6.1998 (Výjimka: psi užíváni k lovu souladu s německým zákonem na ochranu zvířat)
  3. Zákaz není uplatňován ve výjimečných případech, jestliže je uplatněna medicínská indikace, odpovídající potvrzení musí být přiloženo s přihláškou

Bernhard Meyer, ředitel výstavy (vyšlo v Pes přítel člověka 4/2003).