ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU  – 08.03.2014 – MLADÁ BOLESLAV

Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Jitka Krsová,

Milan Krinke, Miroslav  Václavík, Božena Čelakovská

Za RK: Martina Kučerová, Renata Daňhová

Přizvána: Livia Chmelová

Omluven : MVDr. Milan Štourač

 

I. kontrola zápisu

Poradna – zatím není příliš využívána členskou základnou.  Funkcionáři, kteří budou na jednotlivá témata odpovídat,  budou určeni po volbách.

Chovatelský řád – úkol pro ústředního poradce chovu trvá, dosud jej neobdržel žádný z funkcionářů klubu.

Poháry pro vyhlášení šampionů – řešeno s firmou Abrus, zajistili  Renata Daňhová a Martina Kučerová.

Bonitační karty – úkol splněn.

 

II.   klubová výstava

Ředitelkou byla výborem jednohlasně odsouhlasena Livia Chmelová.

Propozice – projednány, upraveny dle připomínek přítomných.

Výstava bude věnována panu M. Sýkorovi. Podklady připraví Vladimír Adlt a JUDr. Jan Vaněček.

Uzávěrka přihlášek – 30. 06. 2014 – přijímat přihlášky  bude B. Čelakovská

Výstavní výbor – Livia Chmelová navrhuje toto složení – Pavel Hofírek, Marie Vaňková, Božena Čelakovská.

Hlavní sponzor – Royal Canin – ředitelka výstavy dojednává možnou slevu pro členy klubu. Výbor souhlasí s předáním jmenného seznamu.

Závěrečné defilé – zúčastní se jedinci do 4.místa, podmínkou však bude získání známky „výborná“, ve třídě štěňat a dorostu známka „velmi nadějná“.

Zahraniční rozhodčí – na cestovné  a posudečné odsouhlasena částka 500,- Euro, klub na své náklady  zajistí stravování a ubytování. B. Čelakovská písemně sdělí tuto podmínku oběma rozhodčím.

Třída veteránů - Jaromír Jurčeka navrhuje zařazení jejich třídy na první místo v katalogu, tj. před posuzováním štěňat. Odsouhlaseno.

Prodiskutována otázka umístění upoutávky výstavy na webu. Bude zachována původní  prezentace výstavy.

Hlavní rozhodčí                                             Miroslav  Václavík

Rozhodčí dle barevných rázů:     žlutí-žíhaní        Milan Krinke

                                             černí               Dainora  Sudeikiene - Ltv

skvrnití             Wanda  Kotik - Pl

modří               Vladimír Adlt

mimo konkurenci          Miroslav Václavík

Výbor ukládá výstavnímu výboru zorganizovat klubovou výstavu tak, aby v žádném případě nebyla ztrátová.

 

III.  různé

Klubová výstava v roce 2015 – termín konání 22. 08. 2015 – nutné zamluvit areál ve Zbraslavi.

II. klubová výstava – o jejím dalším konání bude jednat nový výbor.

Speciální výstava ND-memoriál V. Krse – rok 2015 – při Pojizerské výstavě v Mladé Boleslavi.

DUO CACIB – Brno – 21. 02. 2015 Ing. Jose Francois Martin (Martina Kučerová)

                                   22. 02.  2015 Vladimír Adlt (Josef Hodan)

Hanácká NV Brno – 04. 01. 2015 – Luboš Kvasnička

Ceník klubu – opravenou verzi pro web zašle B. Čelakovská

Jaromír Jurčeka – webové stránky – vypracoval návrh pro vkládání inzerátů. Projedná nový výbor.

Božena Čelakovská – hospodaření klubu v roce 2013 – do letošního máme k dispozici 77tisíc korun a 903 Euro.

Miroslav Václavík – návrh odměny pro B. Čelakovskou za překlad a konečné zpracování materiálu od španělského kloubu CEDDA (šedí tygři). Návrh na nákup věcného daru do výše Kč 5 000,- odsouhlasen jednohlasně bez připomínek.

Zapsala: Čelakovská