ZÁPIS Z JEDNÁNÍ CHOVATELSKÉHO KOLEGIA – 08.03.2014

MLADÁ BOLESLAV

 

Přítomni: Josef Hodan, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Jitka Krsová,

Helena Kovalová,  Miroslav Václavík

Za RK: Martina Kučerová, Renata Daňhová

Omluven : MVDr. Milan Štourač

 

I.  Hodnocení bonitace

1.komise – předseda Josef Hodan – posoudila celkem 6 jedinců, z toho dva velmi typické. Dvě německé  dogy byly vyřazeny z důvodu chybějícího zubu a špatného skusu.

2. komise – předseda Vladimír Adlt – všichni předvedení jedinci byli do chovu zařazeni.

 

II. kontrola zápisu

Nezapsané štěně vrhu „F“ u paní Došlové. Platí původní rozhodnutí z předešlých jednání.

V dané problematice dochází k dalšímu jednání, protože revizní komise předkládá zpět chovatelskému kolegiu písemné odvolání paní Došlové proti rozhodnutí kárného orgánu. Paní Herinková předložila písemné vyjádření ústředního poradce chovu MVDr. Milana Štiourače. V průběhu čtení tohoto dopisu chovatelka z jednání odešla. Po opětovném prodiskutování případu a zvážení známých skutečností, došlo ke hlasování. Všichni přítomní členové chovatelského kolegia jsou proti zapsání fenky z vrhu „F“ paní Došlové.

 

III. různé

Vladimír Adlt-  seznamuje přítomné s problematikou zapsání štěněte u pana Macháčka. Tento vrh je  v rozporu se zápisním řádem ČMKU a KCHND.

Pan Macháček zápis odkládal a nyní vypršela stanovená lhůta, do kdy by měl být vrh nahlášen plemenné knize ČMKU. Štěně  je proto bez průkazů původu.

B. Čelakovská- upozorňuje na skutečnost, že již na druhé bonitaci (dnes a 16.11.13) nebylo k dispozici razítko chovnosti Eu.DDC.

Rozhodnuté chovatelského kolegia – je nutné, aby bylo razítko k dispozici na každé bonitaci – zodpovídá ústřední poradce chovu. Odhlasováno bez připomínek všemi

přítomnými.

Miroslav Václavík – překlad šedých tygrů – je dopracován, jedná se o velmi kvalitní pomůcku pro chovatele. Je zveřejněn na klubovém webu.

Milan Krinke – takovéto materiály  nás posunou dále v kvalitě odchovů. V této oblasti chybí informovanost členů klubu.

Zapsala: Čelakovská