POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

 

Datum konání    22. března 2014

Místo konání      Hostinec u Císaře – Mirošovice

Zahájení             10.00

 

PROGRAM:                 

- zahájení

- volba komisí

- vyhlášení nejstarší dogy v roce 2013

- zpráva o činnosti klubu za rok 2013

- zprávy jednotlivých poradců  a ústředního poradce chovu

- zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2014

- zpráva revizní komise

- informace z kolegií

             kolegium rozhodčích

             výcvikové kolegium

            akce „doga v nouzi“

- vyhlášení šampionů

- vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny

- volby a vyhlášení jejich výsledků

- diskuse a závěr

 

Všechny členy klubu a přátele německých dog  zve k účasti co nejsrdečněji výbor.