Zápis ze setkání rozhodčích – Chržín – 11. 01. 2014

Přítomni: Vladimír Adlt, MUDr. Jan Čelakovský, Josef  Hodan, Karel Klobása,  Milan Krinke, Martina Kučerová, Luboš Kvasnička, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík

 

Jednání zahájil a vedl předseda kolegia rozhodčích Miroslav  Václavík

Nový výstavní řád nový řád FCI platí od 1.1.2013, nový výstavní řád ČMKU je v platnosti od 1.1.2014. Nově může být  zadáván titul BOS (pro jedince opačného pohlaví, nežli je zadán titul BOB). Tento titul bude zadáván na Evropské výstavě v tomto roce.

Doporučení při zadávání titulů a hodnocení

            – titul BOJ zadávat až po zadání titulu BOB a BOS.

- známka dobrá – jedinec má viditelné chybné znaky oproti     

   standardu

            - diskvalifikace – nepoužívat termín vyloučen z posuzování, do posudku nutné uvádět důvod  diskvalifikace

-  neposouzen – také v tomto případě uvádět důvod do posudku

-   diskvalifikující vady – nutné se řídit standardem, věnovat se především                                   

    povaze, ale i ocasu, očím, zubům

-   nediagnostikovat chyby, pouze je popsat

Posuzování šedých tygrů – náš klub se řídí vyjádřením země původu, které jsme obdrželi v roce 2013.

ČMKU obdržela cirkulář FCI, který potvrzuje konstatování země původu. Šedý tygr nemůže být oceněn  známkou výborná,  a proto mu nelze ani zadat  žádný  titul.

Milan Krinke – obdržel materiál ze Španělska, týkající se vysvětlení pojmu šedý tygr. Dostal  souhlas s publikováním, po překladu bude tento materiál zveřejněn na webu a zkráceně i ve zpravodaji klubu.

MVDr. Milan Štourač – vysvětluje specifikum šedých tygrů při vpuštění do chovu

-       webové stránky klubu – žádá o doplnění  klubové výstavy

včetně rozhodčích

-       upozorňuje na skutečnost, že Německo nepožaduje u ČMKU

potvrzení delegace rozhodčích

Zapsala: Čelakovská