DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM KCHND

Jarní členská schůze klubu je schůzí volební.

Žádáme proto členskou základnu o zasílání návrhů kandidátů do výboru a revizní komise klubu.

V souladu s volebním řádem musí být návrh zaslán poštou na adresu klubu a obsahovat:

 Jméno, příjemní, adresu a datum narození kandidáta

a jeho kynologickou  činnost.

- nedílnou součástí návrhu je písemný souhlas navrhovaného kandidáta se stručnou charakteristikou činnosti, kterou by chtěl vykonávat.

NÁVRHY NUTNÉ ZASLAT NEJPOOZDĚJI DO 08. LEDNA 2014