Generální sekretariát FCI by rád připoměl, že chovatelé a FCI rozhodčí jsou pod vedením národních kynologických organizací a nikoliv pod FCI. Chovatelé a rozhodčí nemají přímou vazbu na FCI (členy FCI jsou národní kynologické organizace, nikoli chovatelé a rozhodčí). Národní kynologické organizace jsou jedinými orgány oprávněnými přijímat veškerá rozhodnutí týkající se chovatelů a rozhodčích. Proto připomínáme, abyste jakékoli žádosti týkající se chovatelů anebo rozhodčích zasílali národní kynologické organizaci/organizacím, ke které dotazovaný chovatel nebo rozhodčí náleží.

Děkujeme za pochopení.

Dotazy na sekretariát FCI od soukromých osob

Generální sekretariát FCI by rád připomněl, že personál FCI není oprávněn odpovídat na otázky od soukromých osob, ale pouze na otázky národních kynologických organizací (NCO), jelikož tyto jsou členy FCI, zatímco soukromé osoby nejsou (jsou členy NCO). Všechny otázky by měly být zaslány národní kynologiké organizaci, pod kterou tyto osoby spadají a která se následně obrátí na generální sekretariát FCI s dotazem, bude-li to nezbytné. V každém případě vám NCO poskytne odpovídající oficiální odpověď.

Kontaktní údaje všech členů FCI jsou k dispozici na internetových stránkách FCI.