Zápis z jednání výboru KCHND – Žebětín – 06. 07. 2013

Přítomni:  Josef Hodan,  Helena Kovalová, Jaromír Jurčeka, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluven: Milan Krinke, Jitka Krsová
Za RK přítomny: Martina Kučerová, Renata Daňhová

I. kontrola zápisů

Webové stránky –   není uveden ústřední poradce chovu MVDr. M. Štourač – bude doplněno – zodpovídá  R. Daňhová

Poradna – možno spustit – zodpovídá Jaromír Jurčeka.

Chovatelský řád – úkol trvá, nutno jej eventuálně doplnit, aby byl v souladu s ČMKU – zodpovídá MVDr. Štourač

Klubová výstava Zbraslav - dodržet rozpočet a uzavřít sponzorské smlouvy.

S firmou Abrus pí Jany Štětkové dojedná úhradu pohárů a sponzorství

B. Čelakovská.

Na internetu bude zveřejněna výzva o další sponzorství.

Smlouva s areálem je podepsána.

Nutné vyžádat povolení pro posuzování u ČMKU pro oba zahraniční rozhodčí – zodpovídá B. Čelakovská.

Odměny zahraničním rozhodčím – 500,- Euro na všechny výdaje (cesta, ubytování, posudečné).

CAC kartičky zajistí Miroslav Václavík, diplomy připraví Vladimír Adlt.

Organizace výstavy – MVDr. Štourač

-       posudky budou psány ručně

-       poháry budou předávány v kruhu, závěrečné defilé jen pro vítěze

-       hlavní sponzor zatím není dojednán, firma Calibra je ochotna dodat krmení pro vítěze za úhradu speciální ceny

Klubová výstava v roce 2014 – návrh termínu 23. srpna.

Podzimní členská schůze – neuskuteční se s ohledem na vždy velmi malou účast   členů klubu, shodli se všichni přítomní členové výboru.

MVDr. Štourač – nutné promyslet, co na členských schůzích zařadit do programu.

M. Václavík – bylo by vhodné se orientovat na neoficiální setkání.

S ohledem na blížící se volby, se uskuteční  mimořádná schůze  výboru a kolegií.

Termín bude oznámen.

Posuzování šedých tygrů – německý klub zaslal všem členským zemím EuDDC pokyn, jak při posuzování postupovat.

Tento dopis bude zveřejněn ve zpravodaji a na webových stránkách a zaslán všem rozhodčím specialistům.

Miroslav Václavík požádá ČMKU, aby informovala o této skutečnosti i ostatní rozhodčí.

II. různé

Chovatelské kolegium – jednohlasně schválena Iveta Herinková pro kraj  Jihomoravský a Vysočina. Její zástupkyní jmenována Olga Bašová (hlasování – 4 pro, 1 – J.Jurčeka se zdržel hlasování).

Počítač a tiskárna pro Ivetu Herinkovou – schválen nákup, zajistí Jaromír Jurčeka.

Stávající počítač s tiskárnou bude mít k dispozici MVDr. M. Štourač.

Bonitační karta – třetí bonitace v tomto roce bude provedena na stávajících bonitačních kartách.  Zbytek, který postačí pro účastníky poslední letošní bonitace, by měl být u MVDr. Štourače a B. Čelakovské – zodpovídají za jejich dodání v den konání bonitace.

Výcvikové kolegium – s průběžnou činností seznámil přítomné J. Jurčeka

Chovatelská komise EuDDC Portugalsko – schváleno proplacení nocležného

MVDr. M. Štouračovi.

Výstavy v roce 2014 a návrhy rozhodčích

Národní výstavy

05.01.               Brno                 MVDr. M. Štourač

13.04.               Ostrava            Vl. Adlt (J. Hodan)

29.06.               Klatovy             Mir. Václavík (K. Klobása)                     

20.07.               Mladá Boleslav  Andrej Szutkiewitz (M. Kučerová)

26.09.               Brno                 K. Klobása (MUDr. J. Čelakovský)

Mezinárodní výstavy

22. 02.              Brno                             MUDr. J. Čelakovský

23.02.               Brno                             Andrasz Korozs  (M. Kučerová)

27.04.               České Budějovice          J. Hodan (Vl. Adlt)

04.05.               Praha                            M. Kučerová (MUDr. J. Čelakovský)

25.05.               Litoměřice                     M. Václavík (K. Klobása)

22.06.               Brno                             M. Krinke (MVDr. M. Štourač)

31.08.               Mladá Boleslav              J. Hodan (M. Václavík)

21.09.               České Budějovice          K. Klobása (J. Hodan)

01.11.               Praha                            MUDr. J. Čelakovský (MVDr. M. Štourač)

02.11.               Praha                            MVDr. M. Štourač (M. Krinke)

 

Speciální výstava  Ml. Boleslav Memoriál Václava Krse  

08.05.                                     M. Václavík (Vl. Adlt)

 

KV se zadávání titulu KV Zbraslav        

23.08.                                      Vladimír Adlt, Milan Krinke, Wanda  Kotik, Dainora  Sudeíkine

 

II. KV – České Budějovice – 20.09.        M. Kučerová (M. Krinke)

Zapsala - Čelakovká