Klub chovateľov a priateľov nemeckých dôg

člen ÚKK, člen FCI prostredníctvom SKJ, člen Eu.D.D.C.

 Sobota 21.9.2013

s udeľovaním titulu CAC, CAJC,  Klubový víťaz BOB, BIS
 

Nitrianske Rudno                                 Rozhodca p. Václavík Miroslav

                                                                            

I.uzávěrka: 21. 07. 2013, II.uzávěrka: 21. 08. 2013

 

propozice                               přihláška