Zápis z jednání výboru KCHND – Mladá Boleslav – 02. 03. 2013

Přítomni:  Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, Helena Kovalová, Jaromír Jurčeka, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za RK: Martina Kučerová, Renata Daňhová

 

I. kontrola zápisů

Klubová výstava 2013 – Zbraslav u Brna

Nutné uzavřít sponzorské smlouvy-úkol trvá.

Smlouva s areálem připravena k podpisu – zodpovídá ředitel KV MVDr.Štourač

Schválen jednohlasně výstavní výbor ve složení: Vladimír Adlt, Livia Chmelová, Mgr. Marie Vaňková, Jiří Vrábel a Božena Čelakovská.

Ukázka výcviku - zajistí Jaromír Jurčeka.

Propozice – předloženy, upraveny a schváleny.

Pozvání na výstavu obdrží pan F. Rezek, jeho pes získal v r.2012  titul BIS – zodpovídá MVDr. Štoutač.

Hlavní sponzor – zatím není domluven, bude pravděpodobně firma Calibra.

Chovatelé by se měli více prezentovat v katalogu výstavy.

Šedý tygr – bude posuzován v rámci skvrnitého barevného rázu.

Webové stránky – poradnapřipravena, na členské schůzi dojde ke konečné domluvě o termínu spuštění.

Chovatelský řádúkol trvá, nutno jej eventuálně doplnit, aby byl v souladu s ČMKU – zodpovídá MVDr. Štourač

Chovní psi –  Eu.DDC – odkaz na naše stránky bude uveden na webových stránkách Eu.DDC.

Tetovací kleštěnutné jeden kus kleští odepsat, v případě zájmu se kleště mohou odkoupit za zůstatkovou cenu.

Podzimní členská schůzeúkol trvá.

09. 03. 2013 – členská schůzefunkcionáři si připraví zprávy, prostory zajištěny, pozvánka uveřejněna. Poháry zajištěny – Interšampiony sponzoruje opět firma Abrus pí Cibulkové a Štětkové, Grand šampiony a veterány sponzoruje paní Martina Kučerová – moc děkujeme.

Bonitace Brnodo 09. 03. – místo konání Žebětín – areál Eliot.

Zápis štěněte u paní Došlovézatím nebyly doloženy všechny potřebné podklady pro zápis. Paní Došlová je v kontaktu s poradkyní chovu paní Jitkou Krsovou.

Dle sdělení revizní komise byl chovatelkou paní Došlovou  porušen zápisní řád klubu. Předsedovi chovatelského kolegia byly předány podklady pro zahájení kárného řízení – zodpovídá chovatelské kolegium.

II. různé

24. 03. 2013 jednání chovatelské komise Eu.DDC v Lucemburskuhlasování o účasti MVDr. Štourače – 4 členové výboru pro 3 se zdrželi (pp. Krinke, Václavík a Štourač)).

Vystavovatelská soutěžpaní Martina Cardová podává informaci o stavu této soutěže. Zatím neoficiálně přihlášena k dnešnímu datu (uzávěrka byla 31.12.12) jedna německá doga. Výborem jednohlasně odsouhlaseno zrušení této soutěže.

Bonitační kartas tiskem nové karty výbor počká až bude známa situace kolem posuzování šedých tygrů. Zatím bude do vyčerpání zásob používán současný formulář bonitační karty.

III. krytí psem FATUM DES TERRES DE LA RAIRIE

Předseda klubu Miroslav Václavík seznamuje přítomné s došlou dokumentací, týkající se tohoto krytí. Štěňata zatím nedostala PP.

Plemenná  kniha ČMKU provedla dotazy na plemennou knihu Francie. Došly dvě odpovědi, obě se shodovaly v tom, že pes je ve Francii nechovný. Rada plemenných  knih ČMKU proto vydání PP nedoporučuje. Předsednictvo ČMKU souhlasí.

Klub zaslal dotaz na francouzský klub jeho předsedovi p.Martenovi, odpověď na otázku chovnosti psa nebyla zodpovězena, jen vyjádření chovatelky k držení psa v době krytí.

MVDr. Štourač prohlašuje, že krytí bylo domluveno panem Cardou (chovatelem) přímo s paní Labrousse a on že psa pouze vypustil. S krytím jinak nemá nic společného, přesto, že pes je u něho v držení.

Pan Václavík sděluje, že v PP je uveden jako majitel pouze Milan Štourač. Taktéž sdělení z Francie zní, že tento pes z jejich hlediska je českým psem a byl exportován panu Milanu Štouračovi do ČR.

Pan Karel Carda argumentuje s tím, že v Francii kryl již 2x a nikdy nebyl problém. Štěňatům je 9 měsíců a proto vydání PP spěchá.

Miroslav Václavík – udělá jako předseda klubu vše proto, aby PP byly vydány, ale požaduje vyjádření osobní odpovědnosti hlavně ústředního poradce chovu pana MVDr. Štourače.

Pan Milan Krinke – žádá o nekonfliktní a konstruktivní jednání. Je velmi žádoucí dopátrat se pravdy, kde vznikla chyba, aby v budoucnu k takovýmto situacím nedocházelo.

Ostatní členové výboru se vyjádřili v tom smyslu, že je nutné zjistit skutečnost proč ke krytí nechovným  psem došlo, PP pro štěňata doporučují vydat.

Předsedkyně revizní komise nesouhlasí a požaduje z titulu své funkce dodržování řádů.

Předseda pan Miroslav Václavík – konečné stanovisko bude oznámeno po členské schůzi.

Zapsala - Čelakovká