Zpráva o hospodaření za rok 2012 – B. Čelakovská

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás všechny na dnešním jednání co nejsrdečněji přivítala.

Měli bychom zhodnotit hospodaření klubu za uplynulý rok 2012. Moje vystoupení bude stručné, vlastně i proto, že klub si vede po ekonomické stránce dobře. I s ohledem na malý počet členů – bylo náš pouze 208, jsme rok 2012 ukončili plusovým výsledkem hospodaření ve výši Kč 26 670,-.

Plánované akce klub všechny uskutečnil, vydal 3 zpravodaje, má neustále aktualizované webové stránky, proběhl memoriál V. Krse – speciální výstava německých dog, dvě klubové výstavy, z nichž jedna se zadáváním titulu klubový vítěz, dle plánu proběhly i všechny výcvikové akce, klub zorganizoval 4 bonitace spojené s jednáním výboru a kolegií, výbor a rozhodčí se pak v zahájení roku sešli ještě samostatně. Naši delegáti se zúčastnili všech jednání Eu.DDC ať to byla chovatelská komise nebo setkání delegátů. Na Eu.DDC výstavě jste náš klub prezentovali kvalitními odchovy i Vy, a samozřejmě že nejen na této výstavě, ale na výstavách v celé Evropě a u nás. Těm, co na výstavách byli úspěšní dnes budou předány jako poděkování  poháry.

Bohužel, pro nezájem jsme byli nuceni zrušit vystavovatelskou soutěž.

Seznámím Vás s přehledem hospodaření za uplynulý rok podle jednotlivých položek:

-          členské příspěvky – plán byl 125tisíc, skutečnost  111tisíc korun. Výdaje za poštovné 2 500,-korun, plán byl 5tisíc

-          Zpravodaje – plánovali jsme na vydání, včetně poštovného, 70tisíc korun, vydali jsme 64tisíc.

-          Nákup pohárů pro nejstarší dogu a ocenění šampionů – plán 8tisíc byl překročen, skutečnost byla téměř 10tisíc korun.

-          KV byla v letošním roce zisková. Plánovali jsme 20ti tisícovou ztrátu, ale výstava skončila v plusu. Po celkovém zpracování nákladů byly tržby 135,5 tisíce korun (včetně  přepočtu získaných poplatků v eurech), výdaje pak činily 115 tisíc

Za Speciální výstavu německých dog, memoriál Václava Krse, nám na účet klubu dorazila z Mladé Boleslavi  částka Kč 6 600,- a  za II. Klubovou výstavu zaslal na  náš účet Českobudějovický kynologický klub 9 432,-Kč.

-          U položky zápisu štěňat jsme plánovali tržbu za zápisy od poradců chovu Kč 38tisíc, skutečnost byla 56 700,-,  za výdaje jsme uhradili 6tisíc.

-          Za čtyři  bonitace máme  tržbu 42 500,-  a výdaje 57 870,- korun. Plánované položky byly ve výši 30tisíc příjmy a 35tisíc výdaje. Obě byly překročeny.

-          K závěru roku  také máme vyrovnánu účast našich delegátů na jednání Eu.DDC.  V souladu s plánem jsme utratili 20 tisíc.

-          Ostatní položky, jako jsou výcvikové akce /plánována devítitisícová ztráta/, věcná režie /30 tisíc/, cestovné výboru a kolegií /10tisíc/,  jsou v souladu s rozpočtem.

Na rok 2013 klub neplánuje žádné mimořádné akce, pokud by bylo zapotřebí do plánu zařadit cokoliv nového, tak si myslím, že finanční prostředky by byly k dispozici.

Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 327tisíc korun na letošní rok byl schválen listopadovou členskou schůzí, včetně výše členského příspěvku.

K 31.12.  2012  měl klub na svém kontě 1619,67 Euro 134 255,59 korun u Komerční banky a 17 tisíc korun v hotovosti..

Dovolte mi v závěru poděkovat co nejupřímněji všem sponzorům. Především firmě Calibra, která dodala krmení pro vítěze Klubové výstavy, firmě Abrus Jany Štětkové a Mariky Cibulkové za sponzorování pohárů pro Klubovou výstavu a za Interšampiony, vyhlášené na jarní členské schůzi, poháry  dále sponzorovali Olga Baštová a Martina Kučerová. Panu Karlovi Měchurkovi, který  věnoval finanční částku  na klubovou výstavu, akademickému malíři panu Rechnovi, který pro klubovou výstavu připravil podklady pro titulní stranu katalogu,  časopisu Pes přítel člověka za dodání velkého množství tiskovin, ale i dalším, které nejmenuji, ale kteří klubu pomáhají nejen darem, ale svojí prací. 

Také výcvikové kolegium pracuje na jedničku a na své akce si zajišťuje řadu sponzorů, jimž touto cestou děkujeme. Například firma Salač, pp. Alena Dušková,  Vladimír Adlt, manželé Brendlovi nebo Fotogalerie. 

Pokud jsem někoho opomněla, tak se moc omlouvám, případné dotazy se bude snažit zodpovědět.      

Děkuji za pozornost .