Zpráva předsedy klubu

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí dogaři.

Jménem celého výboru Vás vítám na dnešní členské schůzi opět na tradičním místě v Mirošovicích. Dovolte, abych přivítal našeho čestného předsedu klubu pana Josefa Hodana a Miroslava Skálu omluvil ze zdravotních důvodů.

Podrobnou zprávou jsem Vás informoval o činnosti našeho klubu na podzimní členské schůzi a tak nyní doplňuji důležité informace.

Klub splnil dle plánu pořádání všech akcí. V roce 2012 se výbor klubu sešel 5x, taktéž i chovatelské kolegium se sešlo 5x, v Mýtě u Rokycan se konalo společné zasedání výboru, chovatelského kolegia a rozhodčích specialistů pro naše plemeno.

Členské schůze se konaly dvě, jarní a podzimní zde v Mirošovicích. Klubem byly uspořádány 4 bonitace na již tradičních místech. Výstava se zadáváním Klubového vítěze se konala ve Zbraslavi u Brna a druhá klubová výstava se zadáváním CAC opět při mezinárodní výstavě na podzim v Českých Budějovicích. Speciální výstava – Memoriál Václava Krse se konala v Mladé Boleslavi. Výcvikové akce proběhly taktéž dle plánu a můžeme jenom děkovat panu Jurčekovi s jeho kolektivem, že se o výcvik výborně starají.

Mohu říci, že rok 2012 byl poměrně bohatý na kynologické akce.

Redakční rada zpravodaje nás pravidelně informuje o dění v klubu, zveřejňuje chovatelskou činnost v jednotlivých krajích, zveřejňuje zápisy ze schůzí, výsledky výstav, termíny výstav a též nás informuje ohledně Eu.DDC. Totéž, ale v předstihu se děje na webových stránkách našeho klubu.

Chci poděkovat všem, kdo přispěli sebemenším dílem pro dobrý chod klubu, ať to byli funkcionáři klubu, nebo řadoví členové. Samozřejmě patří poděkování i všem sponzorům, kteří se podílejí na sponzorování akcí našeho klubu.

Dnes budou předávány poháry za získání šampionátů a vyhlášení nejstarší žijící dogy. Všem patří velké poděkování za reprezentaci našeho plemene.

Dovolte, abych též popřál panu Karlu Klobásovi k získání statutu národního rozhodčího. Na letošní mezinárodní výstavě v Brně složil úspěšně poslední praktickou zkoušku. Ještě jednou blahopřeji.

Nyní něco k roku letošnímu, který je po kynologické stránce velice bohatý. Některé akce již máme za sebou. Národní výstavu v Brně, DUO CACIB v Brně taktéž a před týdnem bonitaci v Mladé Boleslavi. Za pár dnů se sejdeme opět v Mladé Boleslavi na naší velké akci, kterou je speciální výstava německých dog – Memoriál Václava Krse. Tuto výstavu bude posuzovat Milan Krinke za zesnulého Petra Němce. Pro letošní rok jsou naplánovány pouze 3 bonitace, jarní již proběhla, letní se bude konat v Žebětíně a podzimní opět v Mladé Boleslavi. Taktéž schůze kolegií a výboru proběhnou dle plánu. Klubová výstava se zadáváním Klubového vítěze, která je věnována památce Petra Němce se uskuteční 17. srpna ve Zbraslavi u Brna, posuzovat budou dva zahraniční rozhodčí a dva čeští rozhodčí. Hlavním rozhodčím bude pan Vladimír Adlt.

Klubová výstava se zadáváním CAC proběhne opět při podzimní mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. Samozřejmě, že pokud jste již nezačali, tak letos začnete s přípravou na Evropskou výstavu, která se koná v říjnu 2014 v Brně.

Musím se též zmínit, že v našem klubu není vše růžové, jak by se mohlo zdát. Již na podzim jsem se ve své zprávě zmínil, že jsem musel na ČMKU řešit velice nepříjemnou věc, kterou bylo pozdní podání přihlášky k zápisu štěňat na plemennou knihu, kdy zpoždění bylo několik měsíců. Když se zdálo vše vyřešené, dalo by se říci ke spokojenosti, tak mě zarazila další věc, a to že plemenná kniha 2x tyto průkazy původu odeslala chovateli a chovatel si je nevyzvedl. Jednalo se o dva vrhy narozené na podzim 2011 a až nyní na konci února 2013 se chovatel dožadoval zaslání PP. K tomu nemám co dodat. Další řešení je u paní Došlové, kde je narozeno jedno štěně, ale do dnešního dne není zapsáno, čeká se na doložení podkladů. Proti paní Došlové bude zahájeno kárné řízení, jelikož revizní komise zjistila porušení řádů.  Dalším problémem, je krytí francouzským psem, který v době krytí nebyl chovný a problemtika se stále řeší. Možná zbytečně, než aby byla přiznána chyba, se tato skutečnost dostala k řešení až na půdu rady plemenných knih a předsednictva ČMKU. Vím, že mě bude od některých oponováno, že tomu tak není. Po získání všech potřebných podkladů z francouzké plemenné knihy SCC, jsem přesvědčen, že pes v době krytí chovný nebyl. Nic na tom nemění ani potvrzení od předsedy francouzského klubu, které bylo rozesláno hlavním poradcem chovu členům výboru. Toto potvrzení bylo prostřednictvím ČMKU okamžitě zasláno na plemennou knihu do Francie a francouzská plemenná kniha zareagovala též negativně. Mohu Vám říci, že za klub, mě to je velice trapné a nepříjemné  toto na Unii řešit. Přesto věřím, že hlavní poradce chovu, z toho vyvodí osobní zodpovědnost, tak, aby mohl být tento problém kladně vyřešen. Jsem přesvědčen, tak jako většina z Vás, že narozená štěňata za to nemohou. Jako předseda klubu, ale musím dbát, aby byly dodržovány řády, jak klubu tak ČMKU. 

Zprávy od dalších funkcionářů budou předneseny během dnešního jednání. Jedná se o chovatelskou činnost v jednotlivých krajích, zprávu z výcvikového kolegia, taktéž i o zprávu naší ekonomky a další.

Závěrem dovolte, abych všem popřál příjemně strávený den a všem mnoho úspěchů a ne jen na poli dogařském v letošním roce.

Děkuji za pozornost

V Mirošovicích 9. března 2013                                          Miroslav Václavík