Zpráva předsedy kolegia rozhodčích

 

Kolegium rozhodčích se sešlo při příležitosti zasedání výboru klubu a chovatelského kolegia 19. ledna 2013 opět v Mýtě u Rokycan.

Přítomni: Vladimír Adlt, MUDr. Jan Čelakovský, Josef Hodan, Milan Krinke, Martina Kučerová a Miroslav Václavík.

Omluveni: Petr Němec a MVDr. Milan Štourač 

Na tomto setkání se připomenula běžná agenda rozhodčích na výstavách, informace o změnách ve Výstavním řádu FCI, kde národní organizace mají dva roky na úpravu svých řádů.

Byl podrobně projednán nový standard našeho plemene, který je zveřejněn na klubových stránkách. Ke standardu proběhla bohatá diskuze a domluvilo se, že vyčkáme doporučení země původu, jak případně penalizovat eventuální nedostatky v návaznosti na nový standard a příručku pro posuzování německé dogy.

Bylo připomenuto též, že v souladu s novou Směrnicí pro delegování rozhodčích, již někteří pořadatelé neberou v potaz doporučení klubu. Klub má stále možnost návrhu rozhodčích přímo pořadateli výstav, ale je na něm samotném, kterého rozhodčího deleguje. 

Zároveň dovolte, abych Vám oznámil, že 21. února 2013 byl P ČMKU jmenován pan   Karel Klobása národním rozhodčím pro plemeno německá doga.

Chtěl bych poděkovat všem našim rozhodčím za velmi dobrou reprezentaci jak na našich výstavách tak i v zahraničí.

V Mirošovicích 9. března 2013                                           Miroslav Václavík