Zpráva revizní komise se v loňském roce zúčastnila všech akcí pořádaných klubem a neshledala žádné výrazné porušení platných řádů klubu.

Dále bylo revizní komisi předloženo platné účetnictví, které pro rok 2012 plně odpovídá zákonu 563/1991 sb. O účetnictví a to i ve zvláštních ustanoveních a platných novelizacích tohoto zákona a odpovídá i zákonu o DPH č.295/2004 sb. ...

Mirošovice 09.03.2013

za RK

Kučerová Martina