BONITACE V ROCE 2013

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 do 11.00 hodin.

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvífiata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Čitelné tetovací číslo nebo funkční čip

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes


Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2013:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

Místo konání, termíny a složení komisí :

 

02.03. Mladá Boleslav         1.předseda Milan Krinke

sobota                              členové: MUDr.J.Čelakovský, H. Kovalová

           2.předseda Milan Štourač

           členové: Jitka Krsová, Martina Kučerová

 

06.07. Žebětín                1.předseda Miroslav Václavík

sobota                             členové: Helena Kovalová, Jitka Krsová

                                      2.předseda MUDr. Jan Čelakovský

                                       členové: Josef Hodan, Vladimír Adlt

 

16.11.  Mladá Boleslav        1.předseda Josef Hodan

sobota                             členové: Miroslav Václavík, Milan Krinke

                                      2.předseda Vladimír Adlt

                                       členové: MVDr. M. Štourač, MUDr. J. Čelakovský