Zápis z jednání chovatelského kolegia – Mýto – 19. 01. 2013

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová,  Jitka Krsová,

Miroslav Václavík

Za RK: Martina Kučerová, Renata Daňhová

Omluven: MVDr. Milan Štourač

I.     kontrola zápisu

Jednání za nepřítomného MVDr. Štourače vedl pan Josef Hodan.

- Karta s přehledem bonitačních kódů nebyla všem MVDr. Štouračem zaslána, ani ke zveřejnění ve zpravodaji.

V průběhu jednání byla namnožena a přeložena. S ohledem na skutečnost, že naše bonitační karta neodpovídá bodovým hodnotám této tabulky a novou bonitační kartu nemáme, bude projednáno na příštím jednání chovatelského kolegia.

- Zapsání štěněte u paní Došlové. Pan Václavík obdržel dopis od paní Došlové – žádost o zapsání štěněte z vrhu „F“.

Jitka Krsová – paní Došlovou od posledního jednání chovatelského kolegia nikdo neoslovil, oficiálně o změně poradce chovu nebyla chovatelka vyrozuměna.

Tuto problematiku předává chovatelské kolegium k projednání výboru klubu.

- Razítko pro bonitace – úkol trvá

- Nečitelnost tetovacích čísel a čipůzpracování směrnice – MVDr. Štourač – úkol trvá.

II. krytí psem Fatum des Terres de la Rairie

V současné době probíhá ověřování, zda výše jmenovaný pes měl platnou chovnost v době krytí. Paní Čelakovská požádala, v souladu s usnesením výboru klubu, pana Martina - předsedu francouzského klubu německých dog - o vyjádření. Odpověď byla předána předsedovi  klubu panu Václavíkovi. Uvádí se, že na základě sdělení chovatelky M.J.Labrousse byl v dubnu 2012 pes v majetku chovatelky, a v té době nakryl českou fenu. Od května 2012 je registrován v ČR a v majetku MVDr. Štourače.

S ohledem na omluveného MVDr. Milana Štourače navrhl předseda klubu, aby se tato otázka přesunula na příští jednání.

III. Krytí skvrnití x skvrnití

Panem Václavíkem byl, prostřednictvím ČMKU, podán dotaz na FCI a následně do Finska na vědeckou komisi FCI. Odpověď: jedná se o doporučení, verdikt o konečném zákazu či povolení musí dát daná země. Předsednictvo ČMKU (20. 12. 2012)  uvádí v zápise, že rozhodutí o možnosti totoho krytí ponechává plně na  klubu.

Přítomnými bylo jednohlasně odsouhlaseno:  postoupit výboru klubu tohoto znění: krytí se nedoporučuje, ale je plně v kompetenci chovatele.

IV - různé

- Šedí  tygři – zápis šedých tygrů jako standradních je možný od doby platnosti nového standradu německé dogy, tj. od 20. 12. 2012.

- Byla provedena kontrola tisku dokumentů, potřebných k zápisu štěnat.

Zapsala: Čelakovská