Zápis ze setkání rozhodčích – Mýto – 19. 01. 2013

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, MUDr. Jan Čelakovský, Josef Hodan, Milan Krinke, Martina Kučerová, Miroslav Václavík

Omluveni: pp. Petr Němec, MVDr. Milan Štourač

                    I.  výstavní řád FCI

Jednání vedl předseda komise rohodčích pan Miroslav Václavík

Od 1. ledna 2013 je v platnosti nový výstavní řád FCI. Národní organizace mají dva roky na úpravu. Evropská výstava v roce 2014 se bude posuzovat dle něho.

Od 1. 1. 2013 je v platnosti nový Řád pro jmenování rozhodčích.

II. kodex rozhodčího

Podrobně probrány hlavní zásady, uvedené v tomto dokumentu. V Holandsku proběhlo setkání rozhodčích pod patronací FCI. Účast 2 osob z ČMKU. Ze zápisu nutno dodržovat např.:

-         absolutně neslučovat výstavy a chov, na výstavách vyzdvihnout  zdravé veterány v dobré kondici

-         rozhodčí nemá diagnostikovat, zdravotní problémy jen popsat

III.  Nový standard německé dogy

Od 20. 12. 2012 je v platnosti nový standard německé dogy. Je zveřejněn na webových stránkách ČMKU a našeho klubu. 

Standard byl podrobně panem Václavíkem probrán - nutné posuzovat  psy jako celek, pes by měl být sladěný, ušlechtilý, což nám říká i příručka pro rozhodčí.

Ve standardu jsou změny, například uznání šedých tygrů jako standradních.

Na doporučení  jak posuzovat,  musíme počkat na vyjádeníí země původu. Následovala bohatá diskuse přítomnými rozhodčími.

Závěr -  Rozhodčí se shodli na tom, že je nutné vyčkat na doporučení země původu (penalizování eventuálních nedostatků). .

Zapsala: Čelakovská