Předkládáme oficiální překlad standardu FCI 235 s platností od 20. 12. 2012

 

příloha