Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté.

  Vítám Vás na dnešní členské schůzi našeho klubu opět v Mirošovicích. Dovolím si Vás seznámit s činností klubu za poslední období a nastínit připravované akce pro příští rok.

   Příští týden bude ukončena výstavní sezona v České republice mezinárodními výstavami v Praze na výstavišti v Letňanech. Poprvé se v našem hlavním městě budou konat dvě výstavy za jeden víkend, tzv. DUO. V sobotu se uskuteční výstava pro všechna plemena a taktéž v neděli opět pro všechna plemena.

   Od poslední členské schůze proběhlo u nás mnoho mezinárodních a národních výstav, kde zastoupení našeho plemene je pouze průměrné a na některých výstavách má dokonce sestupující tendenci. Uskutečnila se speciální výstava v Mladé Boleslavi, která je Memoriálem Václava Krse a před 14 dny II. Klubová výstava v Českých Budějovicích, se zadáváním CAC. Dle plánu probíhají bonitace, schůze chovatelského kolegia a výboru klubu, taktéž probíhají akce výcvikového kolegia.

   Dne 18. srpna se uskutečnila ve Zbraslavi u Brna naše Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Ředitelem této výstavy byl opět MVDr. Milan Štourač, který Vám jistě podá podrobnou zprávu.

   Já sám jsem byl nucen se omluvit, z této akce, z dále uvedených důvodů.

   Naše Klubová výstava byla naplánována na sobotu 1. září. Tento termín byl původně domluven a telefonicky potvrzen i ze strany MSKS ve Zbraslavi, ale následně byl zrušen, jelikož se v tomto termínu ve Zbraslavi konal tábor. Po dlouhém jednání a domlouvání, který termín by mohl být rezervován pro naši výstavu, buď v druhé polovině září, nebo 18. srpna, bylo nakonec dohodnuto, že se výstava uskuteční 18. srpna. Tento termín jsem ovšem já měl již zadán pro mezinárodní výstavu v Bratislavě. Jistě všichni víte, jaká situace vznikla na Slovensku, kde docházelo k velké reorganizaci celé kynologie, což začalo odvoláním prezidenta SKJ a změnou pořadatelů výstav. V domnění, že moje delegace je zrušena, jelikož se mluvilo, že tato výstava se konat nebude, jsem přislíbil funkci hlavního rozhodčího na naší k

   Klubové výstavě, což bylo nakonec na přání ředitele výstavy změněno. Pro mne samotného bylo překvapením, že jsem se objevil v propozicích pro Bratislavu a na můj dotaz mi bylo sděleno, že takto to bylo převzato od ing. Štefíka, kde jsem svou delegaci potvrdil. Jako místopředseda ČMKU a předseda Komise rozhodčích ČMKU si nemohu dovolit, abych se nedostavil na výstavu, kde jsem uveden v propozicích, když ostatní kolegové sám zvu, za takovéto jednání ke kárnému řízení.

   Za svoji neúčast jsem se omluvil řediteli výstavy a z tohoto místa se omlouvám celé členské základně a věřte, že mě toto mrzelo víc, než si někteří myslí.

  Malou náplastí mi bylo to, že jsem v Bratislavě dostal důvěru posuzovat, mimo jiné německé dogy.

   S činností výcvikového kolegia Vás jistě seznámí kolega Jaromír Jurčeka. Velice mě těší, že pod jeho vedením se našemu klubu v této oblasti daří.

   V poslední době jsem musel za náš klub řešit i nepříjemnou věc na ČMKU, a to bylo pozdní podání přihlášek k zápisu štěňat na plemennou knihu, kdy došlo ke zpoždění o několik měsíců. Nemuselo k tomu vůbec dojít, kdyby byla z naší strany lepší komunikace s plemennou knihou, respektive s paní Pečenou. Chtěl bych připomenout, aby byl ze strany chovatelů i poradců chovu dodržován daný termín tří měsíců, jinak by se mohlo stát, že Rada plemenných knih nedá souhlas k vydání PP.

   Z chovatelských akcí našeho klubu jako poslední je bonitace v Mladé Boleslavi, kde bude následovat schůze chovatelského kolegia a výboru klubu.

   Začátek roku začne národní výstavou v Brně 5. a 6. ledna, následovat bude 12. ledna Šampion šampionů v Praze, 2. a 3. února se uskuteční tradiční DUO CACIB v Brně, 26. a 27. ledna výstava v Trenčíně, kde bylo také nejisté, zda se tato výstava bude konat.

  23. - 26. října 2014 se uskuteční v ČR Evropská výstava psů v Brně. Jsou předběžně připraveny propozice, ale čeká se, na jejich schválení P ČMKU. Německé dogy se budou posuzovat v sobotu 25. 10. a na národní výstavě druhý den v neděli. Návrh je, že barevný ráz modrých by měl posuzovat Abad Jose Garcia, barevný ráz žlutých-žíhaných Bezzecchhi Gulio a černé – skvrnité Müller Barbara s Petrem Němcem. Pro národní výstavu jsou navrženi Abad Jose Garcia a Bezeschi Gulio s prohozením barevných rázů. Na stránkách ČMKU je pro tuto výstavu odkaz na samostatný web, kde se postupně budou přidávat informace.

   Než předám slovo kolegům, chci Vám všem poděkovat za práci, kterou pro klub ve svém volnu vykonáváte, všem vystavovatelům děkuji za výbornou reprezentaci plemene a klubu.

   Blíží se konec roku, všem Vám přeji prožití závěru roku v klidu, spokojenosti a ve zdraví. Do toho příštího pak všem přeji jen to nejlepší, pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

  Děkuji za pozornost.

  Miroslav Václavík