Příprava rozpočtu roku 2013  - B. Čelakovská

 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych se Vám všem,  kteří jste na dnešní členskou schůzi přijeli, omluvila. Ze soukromých důvodů se dnes tohoto setkání nemohu zúčastnit.

Měli bychom zhodnotit po finanční stránce tento kalendářní rok a schválit rozpočet klubu a výši členského příspěvku na rok 2013.

K dnešnímu dni nemáme všechny  plánované akce splněny, proto ani nejsem schopna přesně říci, jak bude finančně konec roku vypadat.

Čeká nás poslední, čtvrtá, bonitace a vydání 3. čísla zpravodaje.

Seznámím Vás se současnou situací  financování klubu, jak se jeví k dnešnímu dni:

-          členské příspěvky – plán byl 125tisíc, skutečnost pouze 110tisíc korun. Máme jen 205 členů.

-          Zpravodaje – plánovali jsme na vydání, včetně poštovného, 70tisíc korun. Zde dle mých předpokladů ušetříme možná až 20tisíc korun.

-          Nákup pohárů pro nejstarší dogu a ocenění šampionů – plán 8tisíc byl překročen, skutečnost byla 10tisíc korun.

-          KV byla v letošním roce zisková.. Plánovali jsme 20ti tisícovou ztrátu, ale výstava skončila v plusu 8,5 tisíce korun a 685 Euro, tj. po přepočtu asi 25tisíc korun zisku.

Za Speciální výstavu německých dog, memoriál Václava Krse nám na účet klubu dorazila z Mladé Boleslavi  částka Kč 6 600,-

O příspěvek za II. Klubovou výstavu jsem požádala Českobudějovický kynologický klub,                        smluvní částka na účet klubu zatím nedošla.

-          U položky zápisu štěňat přesný výsledek zatím neznám. Poradci chovu mi tržbu dodají ve většině případů až v závěru kalendářního roku. Zatím mám průběžně odvedené poplatky za vrhy od chovatelů pouze od pana Adlta a Kovalové.

-          Za tři bonitace mám tržbu 34 500,-  a výdaje 41 489,- korun. Poslední, listopadová bonitace bývá většinou mírně ztrátová.

-          K dnešnímu dni také nemáme vyrovnánu účast našeho delegáta na jednání Eu.DDC v  Polsku.

-          Ostatní položky, jako jsou výcvikové akce, věcná režie, cestovné výboru a kolegií, budou na závěr roku, s největší pravděpodobností, v souladu s rozpočtem.

V současné době je hospodaření  klubu ziskové ve výši 25tisíc korun a 685 Euro.

Co se týká plnění plánu,  mimo uspořádání jedné bonitace v listopadu v Mladé Boleslavi  a vydání jednoho čísla zpravodaje, máme plán činnosti splněn.

Na rok 2013 klub neplánuje žádné mimořádné akce, pokud by bylo zapotřebí do plánu zařadit cokoliv nového, tak si myslím, že finanční prostředky bychom našli.

 

 

Mám-li předložit dnes návrh rozpočtu na rok 2013, tak v souladu se zkušenostmi z minulých let jsem jej sestavila takto:

Členské příspěvky     110                       -5

Zpravodaj                                           -70

Poháry                                      -10

Vrhy                      45                        

Bonitace                 35                         -50

KV s titulem.KV        120                       -120

II. KV a Sp. výstava           17

ČMKU                                                 - 3

EuDDC                                               -20

Výcvikové akce                                   - 9

Věcná režie                                         -30

Cestovné                                            -10

327                         -327

 

Členský příspěvek na rok 2013 navrhuji ve stejné výši, tj. 550,-  Kč pro stávající členy (splatný do konce března), 600,- Kč pro členy nové a platiče po 30. březnu. Slevu bych ponechala členům starším 65 let.

K dnešnímu dni má klub na svém kontě 1650 Euro (tj. cca 39 600,- Kč) a 145tisíc korun.

Dovolte mi v závěru poděkovat co nejupřímněji všem sponzorům. Především firmě Calibra, která dodala krmení pro vítěze Klubové výstavy, firmě Abrus Jany Štětkové a Mariky Cibulkové za sponzorování pohárů pro Klubovou výstavu a za Interšampiony, vyhlášené na jarní členské schůzi,

dále panu Karlovi Měchurkovi, který  věnoval finanční částku  na klubovou výstavu, akademickému malíři panu Rechnovi, který pro klubovou výstavu připravil podklady pro titulní stranu katalogu,  časopisu Pes přítel člověka za dodání velkého množství tiskovin, ale i dalším, které nejmenuji, ale kteří klubu pomáhají nejen darem, ale svojí prací. Myslím, že poděkování patří výstavnímu výboru klubové výstavy, jejímu předsedovi za doslova mravenčí práci a paní Chmelové za převzetí přihlášek.

Také výcvikové kolegium pracuje na jedničku a na své akce si zajišťuje řadu sponzorů, jimž touto cestou děkujeme. Například firma Salač, pp. Alena Dušková, Olga Baštová, Vladimír Adlt, manželé Brendlovi nebo Fotogalerie. 

Pokud jsem někoho opomněla, tak se moc omlouvám. 

A zcela na závěr ode mne malá poznámka. Pro následující rok je nutné upravit členské průkazky. Ráda je zpracuji tak, aby splňovaly všechny požadavky. Jako doklad současná průkazka nevyhovuje požadavkům hlavně  pořadatelům zkoušek z výcviku. Souhlasím samozřejmě s tímto názorem, můžeme tento doklad doplnit o podpis, razítko a další informace. Prosím proto hlavně členy výcvikového kolegia, aby mi připravili podklady, co všechno by měla  průkazka člena klubu  pro rok 2013 obsahovat.  Podle potřeby je připravím  tak,  aby se naši členové  nedostávali do nepříjemných situací a jejich členství v klubu nebylo zpochybňováno..

Ještě jednou se za svoji neúčast omlouvám a děkuji za pozornost .