Zasedání delegátu EuDDC, na kterém jsem zastupoval náš klub, se konalo 7.9.2012 v Polsku, nedaleko města Lodz.
 
Tohoto zasedání se zůčastnili téměř všechny členské země, mimo Švédska, Bulharska, Rakouska, Slovinska a Slovenska.
 
Po srdečném přivítání prezidentkou polského klubu pí.Sowinskou se projednali běžné procedurální záležitosti, jako jsou počty přítomných pro případné hlasování, nebo zpráva o stavu financí EuDDC a její kontrola.
Byla přečtenta zpráva Komise pro chov a zdraví. O jejím obsahu vás bude informovat p.MVDr.Štourač, který v této komisi zasedá.
 
Prezident německého klubu p.Gugel informoval přítomné o přípravě úprav standardu pro naše plemeno, resp. o dílčích změnách, které se v době našeho jednání diskutovali ze zástupci FCI. Požadavek na změny byl navržen ze strany FCI, aby byly eliminovány dopady na zdraví německé dogy.
Obecně mohu konstatovat, že tento tlak na úpravy standardů se netýká jen německých dog, ale i jiných plemen. 
Konečné znění standardu měla odsouhlasit Evropská sekce FCI v říjnu t.r. v Bukurešti. Byli jsme ujištěni p.Guglem, že odsouhlasený tzv. "nový standard" dostanou členské zemně EuDDC přednostně. Itálie a Holandsko kritizovali fakt, že úpravy ve standardu nebyly projednávány předem v rámci EuDDC.
 
Dalším obsáhlým bodem jednání byl plán pořádní EuDDC výstav. Především jeho dlouhodobý plán.
Součástí tohoto bodu byla informace prezidenta portugalského klubu p.Reise, který tuto akci pořádá  roce 2013. Konkretně v termínu 13.-15.9.2013. Místo zatím nebylo vybráno. Plán portugalského klubu je uspořádat tři výstavy v tomto víkendu.
 
Milan Krinke