Zpráva ze zasedání komise pro chov a zdraví

EuDDC v Lodži 6.9.2012

Zasedání se zúčastnili  B.Volxen (D předseda), G.Mignot (F),  M. Salmoiraghi (I),  L. v/d Vijver (NL), D.Depil (CH), E. Paez González( E), M. Štourač (CZ),  M.Völzer (L),  J.Abad (E), S. Avisse  (E)

Jednání řídil B.Völxen za omluveného H. Fischbacha, který se zúčastnil jednání VDH v Německu.

Projednávána byla nutnost vyšetření DNA chovných jedinců. Platná je v Německu, Švýcarsku a Holandsku.

Dr. Mignot informoval přítomné, že paní Veronice Maunder (stanice de la Benjamine) byl na dva roky zakázán  chov i činnost rozhodčí, pro pozměňování rodokmenů.

Značně diskutován byl fakt, že Německo vyžaduje po dvou letech opakování bonitace. Německo konstatuje, že i jiné země si kladou další požadavky pro chovnost, např. vyšetření ED ve Švýcarsku, ultrazvuk srdce v Rakousku…

Byl projednán návrh chovatelského řádu EuDDC, především k zohlednění cirkuláře FCI 4/2012. Výklad Švýcarska nepřipouští žádný dodatečný souhlas z Německa. Návrh Švýcarska je o tom, že připouštění je ve 100 % věcí chovatelského řádu EuDDC, s výjimkou zákonných opatření nebo řádů jednotlivých zemí a klubů.

Značný prostor byl věnován diskusi tzv.. Webportálu, který zahrnuje prezentaci štěňat a krycích psů. Stojí proti sobě dvě koncepce – pí. Völzer (1. sekretářka EuDDC) a koncepce, kterou navrhuje Švýcarsko a Nizozemí. Na příštím zasedání by měly být veřejně presentovány oba modely a dále o jejich využití jednáno.

Připravil Milan Štourač