Zápis z jednání výboru KCHND -  Mladá Boleslav – 10.11.2012

Přítomni:  Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Milan Krinke,

Jitka Krsová,  MVDr. Milan Štourač, CSc., Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluvena: Martina Kučerová za RK


I. Kontrola zápsiu

-Sponzorské smlouvy - pan Václavík upozorňuje na nutnost uzavření sponzorské smlouvy především s firmou Calibra. Odpovídá MVDr. Štourač, pro tento rok nelze smlouvu zpětně uzavřít.  Bude připravena pro KV na rok 2013.

- Nový výstavní řád FCI – bude platný od 1.1.2013

- KV rok 2013 -  bude uspořádána ve Zbraslavi dne 17.8.2013. Areál zajištěn, nutné, aby ředitel výstavy MVDr. Štourač uzavřel s tímto areálem smlouvu.

Účast zahraničních rozhodčích přislíbena.

- Webové stránky – poradna – Jaromír Jurčeka podává informaci o zkušebním provozu. Oblasti poradny budou prozatím otevřeny pod tímto vedením

Klub -   Miroslav Václavík

Zdraví a chov – MVDr. Milan Štourač

Výcvik – Jaromír Jurčeka

Dopracování – úkol trvá.

- Chovatelský řád – připomínky členské = základny jsou možné do 31. 12. .2012.

  V závěru roku vejde v platnost nový zápisní řád ČMKU.

- Rozdělení funkcí ústředního a regionálního poradce chovu – bude řešeno po nových volbách.

- Eu.DDC -  kód pro doplňování chovných psů zatím nefunguje. Bude řešeno odkazem na naše webové stránky.

- Odprodej tetovacích kleští – zatím předal Jitce Krsové  Miroslav Václavík.

- Podzimní členská schůze – proběhla za malé účasti, bude řešeno s členskou základnou na jarním jednání..


II.  akce v roce 2013

BONITACE

02.03. Mladá Boleslav         1.předseda Milan Krinke

sobota                              členové: MUDr.J.Čelakovský, H. Kovalová

           2.předseda Milan Štourač

           členové: Jitka Krsová, Martina Kučerová

 

06.07. Morava                   1.předseda Petr Němec

sobota                             členové: Miroslav Václavík, Jitka Krsová

                                      2.předseda MUDr. Jan Čelakovský

                                       členové: Josef Hodan, Vladimír Adlt

 

10.11.  Mladá Boleslav        1.předseda Josef Hodan

neděle                             členové: Miroslav Václavík, Milan Krinke

                                      2.předseda Vladimír Adlt

                                       členové: MVDr. M. Štourač, MUDr. J. Čelakovský

 

Členská schůze – 9. 3. 2013 Mirošovice  - o rezervaci restaurace požádá B. Čelakovská  paní Danu Tůmovou.

Setkání rozhodčích, jednání výboru a kolegií – 19. ledna 2013 – Mýto - restauraci  zajistí Milan Krinke.

Šampion šampionů  12. ledna 2013.

Memoriál Václava Krse – Mladá Boleslav 27. dubna 2013 – propozice s největší pravděpodobností nebudou k dispozici, do zpravodaje 3/2012 bude dán odkaz pro vystavovatele, na jaké adrese bude možné si propozice vyžádat.


III. chovatelské kolegium

-zápis štěněte u paní Došlové -  viz zápis z chovatelského kolegia.

Poradcem chovu pro zápis tohoto vrhu byla výborem klubu jmenována  Jitka Krsová.

Projednán dopis zaslaný paní Došlové  předsedovi KCHND

- Krytí skvrnití x skvrnití – o vyjádření správnosti překladu bude požádána ČMKU.

- Krytí psem z Francie  FATUM des Terres de la Rairie, kterého dovezl MVDr Milan Štourač,  feny  Night Říčanská Hvězda v chovatelské stanici Norach.  Pes v majetku pp. Labruss a Štourače – o vyjádření  chovnosti psa bude požádán francouzský klub německých dog – zajistí  B. Čelakovská  


IV. Různé

- Miroslav Václavík - do dnešního dne nebyla zaslána na ČMKU zpráva hlavního rozhodčího o Klubové výstavě roku 2012 – zodpovídá Josef Hodan

- Jaromír Jurčeka – členské průkazy – měly by obsahovat  evidenční číslo, razítko klubu a podpis, jméno a  příjmení člena, včetně jeho adresy bydliště.

Dle tohoto požadavku průkazky pro rok 2013 připraví B. Čelakovská.

- Ve zpravodaji č. 3/2012 bude zveřejněno upozornění  „dogařům“, kteří se připravují na bonitaci, aby si překontrolovali čitelnost tetovacího čísla nebo čipu u své německé dogy.

- B. Čelakovská – informuje o počtu bonitačních karet, se stávajícími kartami zajistíme maximálně dvě bonitace.

                           - příručky – k dispozici je posledních asi 30 kusů.

                           - podává stručnou informaci o hospodaření klubu, do roku 2013 budeme vstupovat s dostatečnou finanční rezervou (cca 120 000,- kč)

Zapsala: Čelakovská