Zápis z jednání chovatelského kolegia – Obora 3. 6. 2012

 

Přítomni: Alt, Hodan, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

 

  1. Kontrola zápisu – bez připomínek
  2. Komise ve složení Alt, Čelakovský, Hodan posoudila 11 jedinců, všichni byli do chovu zařazeni.
  3. Komise ve složení Václavík, Krsová, Kučerová posoudila 14 jedinců, vyřazena byla modrá fena pro souhrn nedostatků.
  4. Hlavní poradce připomíná, že je potřeba „ctít“ tabulku minimálního počtu bodů v jednotlivých kategoriích bonitační karty EuDDC
  5. Připomínky k návrhu chovatelského řádu je potřeba zasílat do konce roku 2012 na adresu klubu nebo hlavního poradce!
  6. V případě spoluvlastnictví psa či feny je potřeba vyžadovat splnění chovatelských podmínek v obou zemích – připomínka M.Václavíka
  7. Počet štěňat pod fenou při početném vrhu – nejlépe podle posouzení veterinárního lékaře.
  8. J.Hodan upozorňuje na nutnost správného vyplňování všech formulářů, které jsou podkladem pro plemennou knihu.

 

Zapsal Milan Štourač