Informace k ubytování na Klubové výstavě KCHND ze dne 14. 7. 2012

 

      Všechny zájemce o ubytování jsem včas informovala  o systému rezervace a placení ubytování na KV a rovněž o tom, že jsme smlouvou nuceni zaplatit měsíc dopředu veškeré ubytování. Sděluji proto, že nemohu dále držet ubytování pro p. Ševčíkovou, Havlíčkovi, Tůmovi a p. Grabiščaka. Tyto uvolněné pokoje tedy mohu nabídnout k ubytování - do 20. července je ještě možnost telefonické rezervace a platby obratem složenkou na adresu Marie Vaňková, Skácelova 2A, 612 00 Brno nebo na místě s tím, že lůžko bude stát 240,- Kč – dle podmínek poskytovatele.

                                                  Marie Vaňková