Zpráva revizní komise

 

Revizní komise se zúčastnila všech akcí pořádané klubem chovatelů v roce 2011, všechny proběhly v souladu s platnými řády.

Revizní komise si všímá výrazně ztrátové KV, kde zaznamenává výrazný pokles přihlášených zvířat. Ostatní klubové výstavy (SVP a II.KV) byly ziskové, nicméně nestačily pokrýt velkou ztrátu z KV.

Účetnictví klubu bylo řádně předloženo ke kontrole a nebyly shledány žádné rozdíly. Doklady jsou řádně vedeny v návaznosti na platnou legislativu. Daňové přiznání již bylo podáno.

Děkuji za pozornost.

 

 

Za revizní komisi

Daňhová Renata