Usnesení členské schůze KCHND konané dne 19. března 2012 v Mirošovicích

 

Členská schůze bere na vědomí:

  • zprávu o činnosti klubu, zpracoval pan Václavík
  • zprávy jednotlivých poradců chovu, zpracovali pan Adlt, pan Václavík, paní Kovalová, paní Krsová, pan Štourač, souhrnnou zprávu přednesl pan Hodan
  • zprávu o hospodaření, zpracovala paní Čelakovská
  • zprávu revizní komise, zpracovala paní Daňnhová
  • zpráva jednotlivých kolegií – za kolegium rozhodčích zpracoval pan Václavík, za výcvikové kolegium pan Jurčeka
  •  informace o stavu financí „doga v nouzi“, přednesla paní Krsová
  • vyhodnocení vystavovatelské soutěže, přednesla paní Cardová

 

Členská schůze souhlasí

  •  s pokračováním vystavovatelské soutěže pro rok 2012
  •  s tím, že další členská schůze bude opět v Mirošovicích

 

 

                      Zapsala: Marie Vaňková