Zápis z jednání výboru KCHND -  Mladá Boleslav – 03. 03. 2012

Přítomni:  Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Milan Krinke, Jitka Krsová,  MVDr. Milan Štourač CSc., Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

I. kontrola zápisů

KV 2012 -      smlouvu od areálu ve Zbraslavi obdržel k podpisu MVDr. Štourač, domluví nám vyhovující způsob zajišťování ubytování.

                -          propozice – opraveny dle připomínek, přihlášky bude přijímat pí L. Chmelová

-          výstava bude věnována panu Karlu Měchurkovi

-          cena  Ladislava Langmajera  pro nejhezčího jedince z českého

chovu bude zakoupena klubem

-          ukázky výcviku – 14.00 – 15.00 – zajistí výcvikové kolegium

                -          3. a 4. strana zpravodaj 1/2012 bude věnována KV –  podklady připraví MVDr. Štourač

            -       nutné zakoupit 4 ks stanů – výzva pro členy klubu na levný nákup bude zveřejněn ve zpravodaji   1/2012 – nákup zajistí Jitka Krsová

Reglementy KCHND - doplnění na web – úkol pro B. Čelakovskou trvá

Chovatelská stanice Dajhar Dogpan Macháček má podepsánu smlouvu pro poskytnutí služeb nečlenům klubu. Tuto smlouvu zašle pí Čelakovská na naše webové stránky a poradcům chovu.

II. výcvik

07. 07.  2012 – proběhne memoriál Jany Vicherkové

III. rozhodčí

Návrh rozhodčích se zasílá přímo pořadateli výstavy rok předem.

Návrhy na rok 2013

II. KV České Budějovice            MVDr. M. Štourač, CSc.

KV  Josef Hodan,  Miroslav Václavík, John Glünn (Skotsko), M.J.Labrousse (Fr.)

Speciální výstava                      Petr Němec

MVP      Duo Brno                      Andrzej  Szutkiewicz (Pl)

Miroslav Václavík

            Č. Budějovice    MUDr. Jan Čelakovský

            Praha               Milan Krinke

            Litoměřice         Vladimír Adlt

Brno                 MVDr. Milan Štourač

Ml. Boleslav       Michael  Neugel (Švýcarsko)

Č. Budějovice    Petr Němec

Duo Praha         MUDr. Jan Čelakovský

                        Martina Kučerová

NV        Brno – Olomouc Tibor Havelka (Sk)

            Ostrava            Vladimír Adlt

            Klatovy             Josef Hodan

            Ml. Boleslav       Milan Krinke

            Brno                 Martina Kučerová

IV. různé

Bonitace  změna termínu u boniatce v Mladé Boleslavi – termín konání 10. listopadu 2012 (původně 17. 11.).

Zpravodajpo diskuzi   vydávání  zpravodajů  zůstává ve stejném rozsahu

MVDr. Štourač - navrhuje připravit na rok 2014 (konání Evropské  výstavy v ČR a  výročí založení klubu příručku nebo  almanach

Smlouva o poskytování služeb nečlenům klubu – bude rozeslána všem regionálním poradcům chovu a umístěna na webu -  zajistí Čelakovská

Jaromír Jurčeka –  v květnu proběhne „VOŘÍŠKIÁDA“ v Josefově. 50% výše startovného obdrží klub na akci „Doga v nouzi“. Výbor souhlasí s prezentací této akce na webových stránkách klubu.

Výsledek hospodařenízávěr rok 2011 – Kč 113 736,91 a 1 339,97 – zprávu  podala B. Čelakovská

Milan Krinke - podává informaci o titulní straně zpravodaje 1/2012 – bude zveřejněna fotka skvrnitého psa ETTORE JAKOB Říčanská hvězda. Prosím  o aktualizaci evropských a světových výstav na webu.

Zapsala: Čelakovská