Zápis ze schůze chovatelského kolegia Mýto 22.1.2012

Přítomni: V.Adlt, H. Kovalová, J. Krsová, M.Štourač, M.Václavík

1.    Chovatelské kolegium projednalo spolu s výborem návrh chovatelského řádu EuDDC. Navrhované změny a doplňky pošle hlavní poradce chovu do 31.1.2012 na sekretariát EuDDC.

2.    Chovatelské kolegium spolu s výborem projednalo návrh Chovatelského a zápisního řádu KCHND, předložený hlavním poradcem. Doplněný návrh bude zveřejněn na webových stránkách a ve zpravodaji k diskusi členskou základnou. Příloha 1.

3.    Hlavní poradce chovu doporučuje chovatelskému kolegiu předložit výboru žádost k rozšíření chovatelského kolegia o čestného předsedu klubu a vedoucího klubové plemenné knihy J.Hodana. Schváleno jednohlasně.

4.    V.Adlt a M.Václavík nesouhlasí s rozhodnutím hlavního poradce o uvádění barev při zápisech štěňat (viz minulý zápis CHK) a žádají hlasovat k tomuto tématu. Při zápisu štěňat bude uváděna barva dle standardu: žlutá, žíhaná, modrá, skvrnitá, černá, šedý tygr – nestandard, porcelánový tygr – nestandard.. U černé bude rozlišována pouze černá plášťová a černá plátová. Ostatní barevné znaky, maska atd. budou uváděny v popisu štěněte. Pro: Kovalová, Krsová, Štourač. Proti: Adlt, Václavík.

5.    Projednána žádost paní Mráčkové k povolení krytí portugalským psem. Příloha 2 a 3. Schváleno jednohlasně.

6.    Projednána žádost paní Mráčkové k umožnění zápisu jediného štěněte z vrhu D. Příloha 4. Schváleno jednohlasně.

7.    Byly připomínkovány formuláře přichystané k nahrání do notebooků poradců chovu. Doplnění a rozeslání zajistí M.Václavík, který formuláře předložil.

8.    Hlavní poradce chovu seznámil členy chovatelského kolegia a výboru s cirkulářem FCI 4/2012, který se bezprostředně dotýká chovu německých dog. Příloha 5. Tento cirkulář od 1.1.2012 zakazuje připouštění skvrnité německé dogy se skvrnitou. Překlad cirkuláře bude uveřejněn na webových stránkách a ve zpravodaji.
Zapsal Milan Štourač