Zápis z jednání výboru KCHND – Mýto – 21.1.2012

Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, Jitka Krsová, Helena Kovalová, MVDr. Milan Štourač,  Božena Čelakovská

I. Kontrola zápisu z minulého jednání
- Proveden nákup a  převzetí počítačů a tiskáren jednotlivými poradci chovu – podepsání na kartách svěřených předmětů bude provedeno na bonitaci v březnu.
- Stížnost na chovatelskou stanili Dajhar dog  - Vladimír Adlt zatím neprovedl druhou kontrolu, neboť chovatel zatím nepotvrdil vhodný termín. Úkol trvá.
Dopis pí Hefferové zašle  Božena Čelakovská.
- Stížnost na inzerci ve zpravodaji 3/2011 – MVDr. Milan Štourač  kritizuje černo-bílou inzerci a její umístění uvnitř zpravodaje generálního sponzora klubové výstavy. Po diskuzi usneseno, že jde o komunikaci, nutné důležité věci projednávat.
- 02. 09. 2012 – změna termínu bonitace (původní datum 01.09.2012 – areál Eliot obsazen) – odsouhlaseno, nový termín a místo konání bude zveřejněno na webu a ve zpravodaji.

II.  Internet
Podmínky pro nové  zpracování webových stránek klubu připravil Jaromír Jurčeka a rozešle je funkcionářům klubu, aby mohli být osloveni eventuální zájemci na jejich zpracování. Nabídka musí obsahovat i cenu za zpracování.

III. příprava KV
- Ředitel KV MVDr.Milan Štourač požádá areál ve Zbraslavi o přípravu smlouvy na konání KV.
- Propozice budou předloženy na bonitaci v březnu. Ceny přihlášek zůstávají v platnosti jako v roce 2011. Zde také ředitel výstavy předloží rozpočet.
- Naše KV by měla být více propagována například zasláním propozic v elektronické podobě všem klubům v Evropě. Inzerci zveřejnit i v časopisech Pes přítel člověka, Svět psů apod. Jitka Krsová rozešle známým chovatelským stanicím propozice v příslušném  jazyce.
- Milan Krinke – loňská KV kladně hodnocena i z důvodu vrácení se do historie (KV r.2011 věnována Janě Vicherkové).
Letošní klubová výstava – návrh, komu bude věnována předloží ředitel výstavy na příštím jednání.
- Nejlepší jedinec z českého chovu – pohár na počest pana Ladislava  Langmajera  - podrobnosti budou dohodnuty na příštím jednání výboru. Tento pohár se nabídl sponzorovat Milan Krinke.
- Hudba – bude zajištěna včetně ozvučení areálu jako na loňské KV.
- Ceny – ak.malíř p. Rachen opět nabídl věcné ceny pro KV –  za finančních podmínek jako v r.2011 (cca 200,- Eu za materiál) – odsouhlaseno bez připomínek.
- Noclehy – pro rozhodčí,  pracovníky v kruzích a výstavní výbor budou zajištěny přímo v areálu.
- Výstavní výbor – ředitel výstavy MVDr. Milan Štourač,
členové výstavního výboru Vladimír Adlt, Božena Čelakovská, Livia Chmelová,
Mgr. Marie Vaňková, Jiří Vrábel.
- Rozhodčí: hlavní rozhodčí Josef Hodan (Miroslav Václavík)
Žlutí a žíhaní    Milan Krinke
Černí              MUDr. Jan Čelakovský
Skvrnití           Petr Němec
Modří              Vladimír Adlt
Rezerva           Martina Kučerová

IV. příprava členské schůze
- Jednotliví  funkcionáři si připraví na toto jednání zprávy v souladu s pozvánkou.
Poháry – českým šampionům a junioršampionům poháry zakoupí klub, Interšampiony bude sponzorovat firma Abrus. Poháry pro šampiony ve třídě veteránů sponzoruje paní Martina Kučerová. Jiné poháry nebudou udělovány.
Termín na dodání podkladů panu Milanu Krinkemu – 29. 02. 2012 – tato informace bude zveřejněna na webu klubu.
V. různé
- Jednohlasně odsouhlasena žádost chovatelského kolegia na  jeho rozšíření o pana Josefa Hodana.
- B. Čelakovská – klub  vstoupí na doku 2012 s necelými 100tisíci korunami.
- MVDr. Milan Štourač – odsouhlasena účast na jednání chovatelské komise Eu.DDC v březnu t.r.
- Web – nutné doplnit změny v klubových reglementech – podklady vyhledá a paní Renatě Daňhové odešle B. Čelakovská.

Zapsala: Čelakovská